Show simple item record

Η εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης, ως στοιχείο του κόστους του ασφαλιστικού συστήματος σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και της Ελλάδος

dc.contributor.advisorΣακελλαρόπουλος, Θεόδωρος
dc.contributor.authorΚαπράλος, Ιωάννης
dc.date.accessioned2018-06-05T11:10:23Z
dc.date.available2018-06-05T11:10:23Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4371
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία ασχολείται με την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες. Η χώρα μας έχει περάσει από ιδιαίτερες φάσεις στην οικονομική της πορεία ακόμη και στη σύγχρονη εποχή που την ταλανίζει η οικονομική κρίση. Η ελληνική φαρμακευτική αγορά τα τελευταία δέκα (2002-2012) χρόνια έχει δύο διακριτές περιόδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με σημείο καμπής το 2009 οπότε και αρχίζει να γίνεται εμφανής η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Στην πρώτη περίοδο υπήρχε χρόνο με το χρόνο μια έντονη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και διόγκωση της αγοράς με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ αντίθετα, μετά το πέρας και του 2009 αρχίζει μια πορεία μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, συρρίκνωσης της αγοράς, μια πορεία με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης που συνεχίζεται έως τις μέρες μας. Μετρήσιμες και εμφανώς καταστροφικές είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών που συνεπάγεται η οικονομική) κρίση και οι εξ αυτής απορρέουσες περικοπές στις κοινωνικές παροχές. Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας κατά την περίοδο 2009-2015 στην Ελλάδα αλλά και κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του ΑΕΠ, καταληγούμε στο ότι υγκριτικά με παλαιότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δαπάνη είναι μεγαλύτερη κατά την περίοδο 2019-2015 συγκριτικά με την αντίστοιχη της Ελλάδας, ενώ κατά τη δεκαετία του 1990 η ελληνική δαπάνη ήταν μεγαλύτερη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά η απόκλιση όπως παρατηρείται δεν είναι μεγάλη. Η φαρμακευτική αγορά είναι άμεσα συνδεμένη με τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Τα βασικά γνωρίσματα της οικονομίας στις απαρχές της κρίσης (2009) αλλά και μέχρι και σήμερα είναι το υψηλό δημόσιο χρέος και το έλλειμμα. Η υγεία αποτελεί ενεργητικό στοιχείο των αναπτυξιακών πολιτικών και υπηρετεί φιλόδοξους στόχους όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η ισότητας των ευκαιριών στην περίθαλψη κ.ά. Είναι σαφές ότι η οικονομική κρίση οδηγεί, ευθέως, στην αποδυνάμωση και της κοινωνικής ασφάλισης και των συστημάτων υγείας γενικότερα. Πρόκειται για το πρώτο επίπεδο των επιπτώσεων στην κοινωνική ασφάλιση. Παραμένει, βέβαια, αναπάντητο το ερώτημα ποιος θα υποκαταστήσει το συρρικνωμένο, λόγω οικονομικής κρίσης, σύστημα υγείας, στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης; Σ' ένα δεύτερο επίπεδο, το οικονομικό, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο αφού μειώνονται τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των εσόδων του προϋπολογισμού. Παράλληλα, ποικίλοι περιορισμοί επιβάλλονται στη δημοσιονομική λειτουργία των κρατών με τα αντίστοιχα προγράμματα πειθαρχίας με αποτέλεσμα τη μείωση των εκταμιεύσεων των κρατικών προϋπολογισμών για κοινωνική προστασία. Η Ελλάδα πρέπει να παραδειγματιστεί από άλλες χώρες εξωτερικού.el
dc.format.extent110el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.publisherΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωσηel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Ασφάλισηel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Οικονομική Κρίσηel
dc.titleΗ εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης, ως στοιχείο του κόστους του ασφαλιστικού συστήματος σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και της Ελλάδοςel
dc.title.alternativeThe evolution of pharmaceutical expenditure as a component of the cost of the insurance system in selected countries of the European Union and Greeceel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΛάμνισος, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΑντωνιάδου, Ήβη
dc.contributor.masterΔιοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιαςel
dc.subject.keywordΕλλάδαel
dc.subject.keywordΦαρμακευτική δαπάνηel
dc.subject.keywordΑσφαλιστικό σύστημαel
dc.subject.keywordΟικονομική κρίσηel
dc.subject.keywordΒιωσιμότηταel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή Ένωσηel
dc.description.abstracttranslatedThis paper examines the evolution of the pharmaceutical expenditure in Greece in comparison with other countries. Our country has been through special economic phases especially in our era due to the economic recession. Greek pharmaceutical market the last decade (2010-2012) can be characterized by two different periods. In the first period, meaning up to 2009 there was an important growth in the pharmaceutical expenditure. In addition, from 2009 up to now there is an important reduction in the pharmaceutical expenditure. Measurable and clearly disastrous are the impact on citizens’ health caused by the economic crisis and the resulting cuts in social benefits. Observing the evolution of health expenditure over the years 2009-2015 in Greece and on average in the European Union as a percentage of GDP, we conclude that, in the past, in the European Union the expenditure is higher compared to the period 2019-2015 the equivalent of Greece, while in the 1990s Greek expenditure was higher as a percentage of GDP. However, the deviation as observed is not significant. The pharmaceutical market is directly linked to the country's public finances. The key features of the economy at the onset of the crisis (2009) but to date are the high public debt and deficit. Health is an active element of development policies and serves ambitious goals such as solidarity, social cohesion, equal opportunities in healthcare, etc. It is clear that the economic crisis directly leads to the weakening of social security and health systems in general. This is the first level of impact on social security. It remains, of course, unanswered the question of who will replace the shrinking healthcare system in the field of social security? In a second level, the economic impact of the economic crisis on health systems has a direct economic impact, as public budget funds that can be spent on social policy are reduced as a result of budget revenues shrinking. At the same time, a variety of constraints are imposed on the budgetary function of the states with the corresponding discipline programs, resulting in a reduction in the disbursements of state budgets for social protection. Greece has to be exemplified by other foreign countries.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"