Show simple item record

dc.contributor.advisorΡουσσάκης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΛιανού, Κυριακή
dc.date.accessioned2018-06-20T08:07:07Z
dc.date.available2018-06-20T08:07:07Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4412
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία σχεδιάζουμε και αξιολογούμε το προτεινόμενο από τη γράφουσα πρόγραμμα «Αγαπώ τα Φρούτα» που απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και χρησιμοποιεί τη μέθοδο ARTiT προκειμένου να επιτύχει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και να τους εξάψει το ενδιαφέρον για μάθηση. Η ποιοτική προσέγγιση της διατριβής επί του σχεδιασμού και της αξιολόγησης του προγράμματος μέσα από ένα ηλεκτρονικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο/εργαλείο αξιολόγησης με ερωτήσεις κλειστού τύπου, που απευθύνεται στους μαθητές που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, επιτρέπει τη σαφή απάντηση των ερευνητικών μας ερωτημάτων. Διαπιστώνουμε έτσι την ιδιάζουσα σημασία του προγράμματος, καθόσον αυτό, έμμεσα ή άμεσα, απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν περιορίζεται στα παιδιά της Β΄ τάξης του Δημοτικού, αλλά εκτείνεται και στους ενήλικες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, ακόμη και φυλής στο πλαίσιο του ελληνικού πολυπολιτισμικού σχολείου. Αναμένουμε επίσης οι στόχοι του προγράμματος να είναι σαφείς, ήτοι οι μαθητές να μάθουν για τα φρούτα και να τα εντάξουν στην καθημερινή τους διατροφή, αλλά και η συμμετοχή των μαθητών ενεργή λόγω του ειδικότερου ενδιαφέροντος που θα τους προκαλέσει η καινοτόμα μέθοδος ARTiT. Η ανίχνευση δε της εκπλήρωσης των στόχων του προγράμματος μέσα από την σχεδιαζόμενη αξιολόγηση αναμένεται να εξάγει ιδιαιτέρως θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ενώ στην περίπτωση που από την αξιολόγηση διαφανεί ότι το πρόγραμμα χρήζει βελτίωσης, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την τόνωση της αποτελεσματικότητάς του. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο σκοπός του προγράμματος, ήτοι η απόκτηση της γνώσης των μελών της ομάδας στόχου στο θέμα των φρούτων, ώστε να εμφυσήσει στα παιδιά το αίσθημα της αγάπης για τα φρούτα και να τα εντάξουν στη διατροφή τους, φαίνεται να επιτυγχάνεται. Ωστόσο, σαφή συμπεράσματα για την επίτευξη (ή μη) των στόχων του προγράμματος θα μπορέσουμε να εξάγουμε μόνον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης που θα διενεργηθεί τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα.el
dc.format.extent67el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εκπαίδευσηel
dc.titleΣχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη μέθοδο ARTiT. Μια μελέτη περίπτωσης στη B΄ Τάξη με το πρόγραμμα "Αγαπώ τα Φρούτα"el
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣπυριδάκος, Αθανάσιος
dc.contributor.masterΔιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
dc.subject.keywordΑγαπώ τα Φρούταel
dc.subject.keywordΔημοτικό Σχολειόel
dc.subject.keywordARTiTel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκά προγράμματαel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικά προγράμματαel
dc.subject.keywordΑξιολόγηση προγράμματοςel
dc.subject.keywordΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.description.abstracttranslatedIn this paper we design and evaluate the proposed by the writer program "I Love Fruits" addressing to primary school pupils of 2nd class and uses the ARTiT method to achieve the active participation of children and to express their interest in learning. The qualitative approach of the dissertation on designing and evaluating the program through an electronic anonymous questionnaire/evaluation tool with closed-ended questions addressing to students who will complete the program, allows a clear answer to our research questions. Thus, we see the particular importance of the program, since it addresses, directly or indirectly, to an audience that is not limited to the pupils of 2nd class of Elementary School, but extends to adults, regardless of age, gender, level of education, even race in framework of the Greek multicultural school. We also expect the objectives of the program to be clear, namely that students learn about fruit and fit them into their daily diet, and that pupils participation is active due to the particular interest of the innovative ARTiT method. The detection of meeting the program's objectives through the planned evaluation is expected to generate particularly positive and encouraging results, and if the evaluation reveals that the program needs improvement, the necessary steps will be taken to boost its effectiveness. Consequently, we conclude that the purpose of the program, namely the members of the target group to acquire the knowledge on fruit, in order to infuse the children of the love of fruits and to fit them into their diet seems to be achieved. However, clear conclusions for achieving (or not) the objectives of the program will be possible only after the program has been completed through the evaluation process carried out by both the students and the teachers involved in this training program.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"