Show simple item record

dc.contributor.advisorΣαλμόν, Ιωάννης
dc.contributor.authorΤζελέπης, Φώτιος
dc.contributor.authorΑνδρεάκος, Ευάγγελος
dc.contributor.authorΚουτσοθεόδωρος, Γεώργιος
dc.date.accessioned2018-09-27T09:37:23Z
dc.date.available2018-09-27T09:37:23Z
dc.date.issued2018-05-12
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4624
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες αλλαγές που επέφερε η παγκοσμιοποίηση προκάλεσε πλήθος προβλημάτων σε διάφορα κράτη ανά τον κόσμο μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα με σημαντικότερο την κοινωνικοοικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, η οποία επί σειρά ετών βρίσκεται εκτός αγορών υπό καθεστώς επιτήρησης με συνεχόμενες αξιολογήσεις. Η όλη κατάσταση έχει σοβαρή επίδραση σε όλες τις δομές του κράτους και κυρίως σε οργανισμούς που ανήκουν στην κεντρική Διοίκηση, κυρίως λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων. Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί βασικό πυλώνα της κεντρικής Διοίκησης και έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς της καθώς κύριο καθήκον της είναι η διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας, η εφαρμογή των νόμων του Συντάγματος και η εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής με σκοπό οι πολίτες να διαβιούν και να δημιουργούν ελεύθερα. Ως τέτοιος οργανισμός επηρεάστηκε άμεσα και σε υπέρμετρο βαθμό από την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων καθώς η ελλειπή χρηματοδότηση και η μείωση του προσωπικού της δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία της και απαιτούνται άμεσα οι αναγκαίες αλλαγές με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής της δυνατότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της υπό το νέο καθεστώς λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σκεφθεί ως «επιχείρηση» όπου αφενός μεν πρέπει να στραφεί στους ανθρώπινους πόρους της, οι οποίοι αναγνωρίζονται πλέον ως ένα από τα βασικά τμήματά της, το οποίο όταν προγραμματιστεί και οργανωθεί κατάλληλα μπορεί να της δώσει προβάδισμα ξεφεύγοντας από την «διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού» και μεταβαίνοντας στη «διοίκηση ανθρωπίνων πόρων» και αφετέρου να αλλάξει κουλτούρα στα οργανωσιακά μέσω μοντέλων που εφαρμόζονται σε διαχείρισης αλλαγής. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αρχικά θα μεταφέρει στο κοινό το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείριση αλλαγής οργανισμού με εστίαση στους ανθρώπινους πόρους αναπτύσσοντας τη θεωρία διάφορων μοντέλων, όπως τη «Θεωρία του Χάους» και «Θεωρία Balance» και διάφορων υποστηρικτικών εργαλείων. Ακολούθως θα μελετηθεί η περίπτωση της Ελληνικής Αστυνομίας με βήματα από σύσταση μέχρι σήμερα, πως και με ποιον τρόπο επηρεάστηκε από τα μνημόνια και θα προταθούν οι αναγκαίες αλλαγές με βάση την προαναφερόμενη θεωρία.el
dc.format.extent119el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεωνel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Οργανωτική Αλλαγήel
dc.titleΔιαχείριση αλλαγής οργανισμού με εστίαση στους ανθρώπινους πόρους - Η περίπτωση της Ελληνικής Αστυνομίαςel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣαλμόν, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΨαρομήλιγκος, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΚυτάγιας, Χρήστος
dc.contributor.masterMBA - Διοίκηση Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΔιοίκηση προσωπικούel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρωνel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρώπινου δυναμικούel
dc.subject.keywordBalanced scorecardel
dc.subject.keywordΙσορροπημένη κάρτα επιδόσεωνel
dc.subject.keywordFeedbackel
dc.subject.keywordΔιοίκηση αλλαγώνel
dc.subject.keywordΘεωρία του Χάουςel
dc.subject.keywordΕλληνική Αστυνομίαel
dc.subject.keywordBSCel
dc.subject.keywordΣυστημική θεωρίαel
dc.subject.keywordΟργανωσιακή αλλαγήel
dc.subject.keywordSWOT Analysisel
dc.description.abstracttranslatedIn recent years, the rapid changes brought about by globalization have sparked a number of problems in various countries around the world, including Greece, with the most serious socioeconomic crisis affecting our country, which for years has been out of the market under supervision with ongoing reviews . The whole situation has a serious impact on all the structures of the state and mainly on organizations belonging to the central administration, mainly due to a lack of financial resources. The Greek Police is a key pillar of the central administration and one of its major organizations, as its main task is to ensure internal security, to implement the laws of the Constitution and to ensure social peace and cohesion for the citizens to live and create freely. As such an organization has been directly and excessively affected by the application of the memorandums, as the lack of funding and the reduction of its personnel create problems in its operation and the necessary changes are needed immediately in order to maintain its operational capacity and improve its efficiency under its new operating regime. In this context, it must be seen as an 'enterprise' where, on the one hand, it must turn to its human resources, which are now recognized as one of its core divisions, which when properly planned and organized can give it a lead by escaping ' human resources "and going to" human resources management "and on the other hand to change the culture in the organizational way through models applied to change management. The purpose of this work is twofold. Initially it will convey to the public the theoretical background of organizational change management focusing on human resources by developing the theory of various models such as "Theory of Chaos" and "Balance Theory" and various supporting tools. The case of the Hellenic Police will then be studied with steps from a recommendation to the present day, how and in which way was influenced by the memorandums and the necessary changes will be proposed based on the above mentioned theory.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"