Show simple item record

Η επέκταση των ειδικών τελωνειακών καθεστώτων για την βελτιστοποίηση των εφαρμογών logistics

dc.contributor.advisorΠαπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.authorΣτεφανή, Δήμητρα
dc.date.accessioned2020-02-25T11:30:45Z
dc.date.available2020-02-25T11:30:45Z
dc.date.issued2020-02
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5212
dc.description.abstractΟι εξελίξεις στον τομέα των Logistics και στο περιβάλλον των λιμένων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη στο να γίνουν τα λιμάνια μέρος του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.[7] Στην εποχή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης τα λιμάνια εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, αποτελώντας όχι μόνο μία απλή σύνδεση μεταξύ ξηράς και θάλασσας όπως έως τώρα, αλλά παρόχους ολοκληρωμένων δικτύων logistics και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Έχουν εξελιχθεί σε σημεία που προσδίδουν αξία στα προϊόντα και αποτελούν τα κεντρικά σημεία σύνδεσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας μεταφορών, παρέχοντας ενιαίες εγκαταστάσεις μεταφορών με ισχυρή διασύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς. Η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, τα κέντρα εμπορευματικών μεταφορών, οι σταθμοί μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αποτελούν συστατικά των λιμένων ως εμπορικών και βιομηχανικών κέντρων, με έναν διαρκώς αυξανόμενο ρόλο στη διαχείριση των δικτύων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.[7] Ο Πειραιάς είναι ο πρώτος φυσικός λιμένας βαθέων υδάτων τον οποίο προσεγγίζουν πλοία εμπορευματοκιβωτίων από την Ασία προς την Ευρώπη μετά από τη διέλευση τους από το κανάλι του Σουέζ στην Αίγυπτο. Τα τελευταία χρόνια το λιμάνι του Πειραιά έχει μετατραπεί σε κεντρική πύλη εισόδου αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά από τις τρίτες χώρες. Εκτός από την θέση του λιμανιού, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί επίσης το κέντρο διαχείρισης και αποθήκευσης εντός της Ελεύθερης Ζώνης του λιμανιού του Πειραιά.Οι Ελεύθερες Ζώνες αποτελούν τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου μπορούν να εισέρχονται μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής καταβολής εισαγωγικών δασμών, φόρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής έως ότου λάβουν νέο τελωνειακό προορισμό, καθώς επίσης και εγχώρια εμπορεύματα τα οποία, εφόσον προβλέπεται από ειδικήκοινοτική ρύθμιση, διέπονται λόγω της εισόδου τους στην Ελεύθερη Ζώνη, μέτρων που συνδέονται κατά κύριο λόγο με την εξαγωγή.[21] Η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών πέραν των ελληνικών συνόρων, μέσω απλουστευμένων, αποτελεσματικών και ψηφιακών διαδικασιών, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για τις εταιρείες που σκοπεύουν είτε να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο των logistics τους στην Ευρώπη, είτε να συμμετάσχουν στο εμπόριο με ελληνικούς οργανισμούς. Η διευκόλυνση λοιπόν των εμπορικών και τελωνειακών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στα ελληνικά λιμάνια, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές. Οι αποτελεσματικές διαδικασίες πριν και κατά τη διάρκεια του εκτελωνισμού, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εξάλειψη των καθυστερήσεων, στη μείωση του διοικητικού κόστους και στη βελτίωση της όλης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.[21]Μία σημαντική πρόοδο αποτέλεσε η εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου συστήματος τελωνειακών πληροφοριών (ICISnet) το 2013, το οποίο διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών διασαφήσεων. Επίσης, υιοθετήθηκαν κίνητρα για τη σύσταση ΕΟΦ (Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς). Το μεγάλο πλεονέκτημα των ΕΟΦ είναι ότι απολαύουν τις τελωνειακές απλουστεύσεις και την διευκόλυνση όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία. [2] Βάση της μέχρι πρότινος διαδικασίας εξαγωγής, ο αποστολέας των εμπορευμάτων ήταν υποχρεωμένος να εκδώσει τιμολόγιο με Φ.Π.Α. Για το ίδιο τιμολόγιο εκδιδόταν κατόπιν ένα πιστωτικό από τις τελωνειακές αρχές, με την παραλαβή της αίτησης για την απαλλαγή του φόρου, μέσα σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για την εξαγωγή του φορτίου, την διεκπεραίωση της διασάφησηςεξαγωγής και την αίτηση για την απαλλαγή του ΦΠΑ. Εάν για οποιοδήποτε λόγω, πχ καθυστέρηση άφιξης του εμπορεύματος στον προορισμό, περνούσε το διάστημα των 40 ημερών, ο πελάτης υποχρεούνταν να πληρώσει τελικά τον Φ.Π.Α.[1] Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία (ΠΟΛ. 1026/16.02.2016 ) [27] για την απαλλαγή του ΦΠΑ στις Ελεύθερες Ζώνες, ο πελάτης εκδίδει εξ αρχής τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ. Η ευνοϊκή ρύθμιση απαλλαγής από το ΦΠΑ που ισχύει στην Ελεύθερη Ζώνη έχει πλέον εφαρμοστεί στις αποθήκες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και σε εφοδιαστικές επιχειρήσεις. Άξιο αναφοράς είναι επίσης ότι είναι πλέον σύνηθες η διαχείριση της αποθήκευσης στα λιμάνια να γίνεται είτε από την ίδια τη διαχειριστική αρχή του λιμανιού είτε από έναν 3PL φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την όλη διαδικασία έχοντας αποκτήσει πιστοποίηση ΕΟΦ. Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό ποσοστό των 3PL, αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών, έχουν πιστοποιηθεί ως Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς (ΕΟΦ) στην Ελλάδα. [6]el
dc.format.extent126el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Αιγαίουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εφοδιαστική (Logistics)el
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Μεταφορές::Ναυτιλίαel
dc.titleΗ επέκταση των ειδικών τελωνειακών καθεστώτων για την βελτιστοποίηση των εφαρμογών logisticsel
dc.title.alternativeΤhe expansion of the special customs regimes for the improvement of logisticsel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαχρήστος, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΑλαφοδήμος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.masterΝέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορέςel
dc.subject.keywordLogisticsel
dc.subject.keywordΕφοδιαστική αλυσίδαel
dc.subject.keywordΤελωνειακά καθεστώταel
dc.subject.keywordΝαυτιλίαel
dc.description.abstracttranslatedLogistics is one of the main sectors in Greece and constitutes an important source of income, representing 10, 85% of GDP, and amounts to 19.8 billion euro (according to a study EEL in 2014). [21] The developments that have been observed in the logistics sector in relation to the ports over the last years have created the need to make ports part of the supply chain in order to provide value added services to customers. Ports and especially those for container ships are evolving rapidly, providing integrated solutions for the improvement of logistics. The free trade zones, the freight transport centers and container transport hubs are part of the ports with an ever-increasing role in the management of supply chain and logistics. During last years, the port of Piraeus has become a central gateway to the European market from third countries. In addition to the port's location, the warehouse center within the Piraeus Free Zone is also an important asset. The Free Zones are part of the customs territory of the European Community where non-Community goods which are under suspension of payment of import duties, taxes and commercial policy measures may enter and be stored until they are assigned a new customs regime. Moreover, an important percentage of 3PL companies in Greece have been assigned as Authorized Economic Operators. This characteristic provides them the jurisdiction to use simplified customs procedures during import and export procedures. More and more companies are keen on using special customs regimes in Piraeus Port, as they intend to use Greece as their strategic hub in logistics in Europe or start trading within the country. Efficient procedures prior and during customs clearance can have a significant impact on eliminating delays, reducing administrative costs and improving the overall management of the supply chain. [22]The benefits that will arise in favor of logistics by the use of special customs regimes are following [28]: ・ Facilitating foreign trade by providing incentives for the collection and distribution of goods, thus contributing to the development of transit trade. ・ Support for business in logistics ・ Possibility to provide VAT-exempt services in storage areas ・ Possibility of transferring the ownership of goods, with VAT exemption, into storage areas ・ Liquidity savings for firms ・ Storage capacity of large quantities of goods ・ Possibility of combining VAT facilities and simplified customs procedures ・ Facilitating the channeling of domestic goods into international markets ・ Investment and growth in work positionsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"