Show simple item record

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και λειτουργική βελτιστοποίηση των συνδέσεων ξηράς.

dc.contributor.advisorΜαλατέστας, Παντελής
dc.contributor.authorΓολεμάτης, Σπυρίδων
dc.date.accessioned2020-03-09T11:10:31Z
dc.date.available2020-03-09T11:10:31Z
dc.date.issued2020-03-03
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5227
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση των κτηριακών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος στις ημέρες μας και των βέλτιστων δυνατών ενεργειακών λύσεων που μπορούν να προταθούν για την αναβάθμιση της ενεργειακής τους κατάσταση. Η δειγματοληπτική εξέταση που θα λάβει χώρα, αφορά μια δομή με ιδιαίτερα κτηριακά χαρακτηριστικά ως προς την χρήση, τη λειτουργία αλλά και την χωροταξική και κλιματολογική της τοποθεσία. Πρόκειται για τον 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λιμένα Πειραιά, ο οποίος παρά το γεγονός πως είναι μια συγκριτικά νεόδμητη (έτος παράδοσης 2004) κτηριακή μονάδα, θα δούμε ότι παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας και της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηριακού κελύφους αλλά και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του. Θα μελετηθεί επίσης η κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας ρεύματος ισχύος, ξηράς προς τα Πυροσβεστικά Πλοία ως προς την ποιότητα που τους παρέχεται αλλά ως προς την υπάρχουσα υλικοτεχνική της υποδομή και τη λειτουργική της συμβατότητα με την πιθανότητα βελτιωτικών παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις αυτές. Η συγγραφή στο πρώτο κεφάλαιο τονίζει την αναγκαιότητα για λήψη περιβαλλοντολογικών περιοριστικών μέτρων, για τον προορισμό των αέριων ρύπων που προκαλούνται από τις θαλάσσιες δραστηριότητες (πλοία) και την μελλοντικά επιβαλλόμενη ενεργειακή διασύνδεση των ελλιμενισμένων πλοίων που συμβάλει σε αυτό. Επίσης αναφέρεται διεθνείς και εθνικές συμφωνίες συμμόρφωσης που συμβάλουν στον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων και κατά συνέπεια στον περιορισμό της κλιματολογικής αλλαγής. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία και περιγράφονται οι ενσωματωμένες ευρωπαϊκές τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού, ελέγχου και παρεμβάσεων του κανονισμού ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) με τις επιμέρους λεπτομέρειες που θα χρειαστούν στον κτηριακό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί αργότερα. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι κτηριακές ανάγκες, λειτουργικότητας και οι αντίστοιχες απαιτήσεις τους από το Πυροσβεστικό Σώμα τόσο μέσα από την καθημερινότητα, χρήση των εργαζομένων, όσο και από την παρουσία αποσπασμάτων κάποιων τεχνικών κατασκευαστικών προδιαγραφών. Στο τέταρτο κατά σειρά κεφάλαιο πραγματοποιείται ο έλεγχος της ενεργειακής κατάστασης του λιμενικού πυροσβεστικού σταθμού Πειραιά. Οπτικοποιείται η κατάσταση των προβλημάτων, αναλύεται το σύνολο των ενεργειακών καταναλώσεων, μελετάται η ενεργειακή συμπεριφορά του υπό εξέταση κτιρίου (σύμφωνα τους ισχύοντες κανονισμούς) και προτείνονται συμφέρουσες επενδυτικές λύσεις που θα βελτιώσουν το λειτουργικό κόστος της κτιριακής μονάδας αλλά και την ποιότητα διαβίωσης των εργαζομένων στους χώρους της. Τέλος, το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στις συνδέσεις ξηράς και περιγράφει αρχικά τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη ανάπτυξης των ηλεκτρικών συνδέσεων ξηράς αλλά και τα ωφέλει που προκύπτουν από αυτές. Περιέχει τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα τυποποίησης υψηλής & χαμηλής τάση και τα αντίστοιχα εθνικά. Εμπεριέχει επίσης τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι συνδέσεις στα πυροσβεστικά πλοία, την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων ασυμβατότητας στον εξοπλισμό σύνδεσης και προτείνει λύσεις για αυτά. Ενώ αναφέρει, σύμφωνα με τους γνωστότερους διεθνείς νηογνώμονες τα ακολουθούμενα πρότυπα των εγκαταστάσεων διασύνδεσης από την μεριά των πλοίων προς την ξηράel
dc.format.extent197el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Περιβάλλον::Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςel
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρική Ενέργειαel
dc.titleΒελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και λειτουργική βελτιστοποίηση των συνδέσεων ξηράς.el
dc.title.alternativeEnergy efficiency optimization at the Port of Fire Station facilities and operational optimization of land connections.el
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΜαλατέστας, Παντελής
dc.contributor.masterΔιαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτωνel
dc.subject.keywordΕνεργειακή απόδοση κτιρίωνel
dc.subject.keywordΕνεργειακή επιθεώρηση κτηρίουel
dc.subject.keywordΚανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίωνel
dc.subject.keywordΚΕΝΑΚel
dc.description.abstracttranslatedThis paper describes the current state of the buildings of the Fire Department today and the best possible energy solutions that can be proposed for upgrading their energy status. The sampling will take place on a structure with particular building characteristics in terms of its use, operation but also its spatial and climatic location. This is the 5th Piraeus Port Fire Station, which despite being a relatively new (delivery year 2004) building unit, we will see that it has great scope for optimizing the functionality and energy behavior of the building envelope and its electrical machinery. The status of the power dry land-based power grid will also be studied in terms of the quality provided to them but its existing logistical infrastructure and its operational compatibility with the possibility of improvements in these facilities. The letter in the first chapter emphasizes the need for environmental restrictive measures, the destination of air pollutants caused by marine activities (ships) and the future required energy interconnection of the ports contributing to it. It also mentions international and national compliance agreements that help reduce air pollution emissions and consequently reduce climate change. The second chapter deals with national legislation and outlines the integrated European technical guidelines for the design, control and interventions of the Energy Efficiency Regulation of Buildings (KENAK) with the details that will be required in subsequent building inspection. The third chapter describes the building needs, functionality and their corresponding requirements of the Fire Department both through the daily use of employees and the presence of extracts of some technical construction specifications. In the fourth chapter the energy status of the Piraeus Port Fire Station is checked. The problem situation is visualized, the total energy consumption is analyzed, the energy behavior of the building under consideration (in accordance with the applicable regulations) is presented, and cost-effective investment solutions are proposed that will improve the operating cost of the building unit and the quality of living of the employees on site of. Finally, the fifth and final chapter deals with land connections and first describes the reasons that led to the need for the development of land electrical connections and the benefits that come with them. Contains current international high and low voltage standardization standards and national standards. It also includes the advantages of firefighting connections, the possibility of incompatibility problems in connection equipment and proposes solutions for them. While reporting, according to the best-known international classification societies the following standards of interconnection facilities from land to ship.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"