Show simple item record

Εξοικονόμηση ενέργειας από το βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων

dc.contributor.advisorΚαββαδίας, Κοσμάς
dc.contributor.authorΝεζερίτης, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΜπουζάνης, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2021-01-19T08:37:30Z
dc.date.available2021-01-19T08:37:30Z
dc.date.issued2020-10
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5542
dc.description.abstractκατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική οικονομία. Η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και η χάραξη πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος υποδηλώνουν την ανάγκη για πιο λογικές πρακτικές σχεδιασμού κτιρίων. Η θέρμανση και η ψύξη ενός χώρου για τη διατήρηση της θερμικής άνεσης είναι μια διαδικασία εντατικής ενέργειας που αντιπροσωπεύει έως και το 60-70% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε μη βιομηχανικά κτίρια. Η έννοια της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια αναφέρεται στην ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την επίτευξη των επιθυμητών περιβαλλοντικών συνθηκών ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας. Η θέρμανση, ο εξαερισμός και ο κλιματισμός αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Στις παραμέτρους που επηρεάζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου συγκαταλέγονται οι φυσικές-περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως η ημερήσια εξωτερική θερμοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία και η ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέμου, καθώς και παράμετροι σχεδιασμού, όπως ο προσανατολισμός, η διαφάνεια των επιφανειών, οι φυσικές δομικές ιδιότητες και αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αναφέρεται σε μια εναλλακτική μέθοδο κατασκευής κτιρίων στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Σε αυτές τις τεχνολογίες συγκαταλέγονται τεχνικές θέρμανσης ή ψύξης που απορροφούν παθητικά την ενέργεια του ήλιου καθώς και τεχνικές και αρχές σχεδιασμού με βάση μια αντανακλαστική εστίαση στο κλίμα και το περιβάλλον. Η εφαρμογή των βιοκλιματικών αρχών είναι κρίσιμος παράγοντας για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2, των κτηρίων. Καθώς οι άνθρωποι περνούν περισσότερο από το 80% της ζωής τους μέσα σε κτίρια, η περιβαλλοντική άνεση στο χώρο του σπιτιού σχετίζεται στενά με την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των κατοίκων του. Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας είναι γνωστό ότι σχετίζεται άμεσα και έντονα με το κόστος εκμετάλλευσης ενός κτιρίου.el
dc.format.extent103el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Μηχανολογίαel
dc.titleΕξοικονόμηση ενέργειας από το βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίωνel
dc.title.alternativeEnergy savings of bioclimatic designed buildingsel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΑλέξης, Γεώργιος
dc.contributor.committeeΚαββαδίας, Κοσμάς
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΒιοκλιματικές κατοικίεςel
dc.subject.keywordΑειφορίαel
dc.subject.keywordΕξοικονόμηση ενέργειαςel
dc.subject.keywordΒιοκλιματικός σχεδιασμόςel
dc.subject.keywordΗλιακά συστήματαel
dc.subject.keywordΣυστήματα κλιματισμούel
dc.subject.keywordΣυστήματα θέρμανσηςel
dc.description.abstracttranslatedThe construction sector plays an important role in both the European and Greek economies. The need for energy saving and the development of environmental protection policies suggest the need for more logical building design practices. Heating and cooling a space to maintain thermal comfort is an intensive energy process that accounts for up to 60-70% of total energy consumption in non-industrial buildings. The concept of energy efficiency in buildings refers to the amount of energy required to achieve the desired environmental conditions while minimizing energy consumption. Heating, ventilation and air conditioning are the main factors in energy consumption in buildings. The parameters that affect the energy requirements of the building include the physical-environmental parameters, such as daily outdoor temperature, solar radiation and wind speed and direction, as well as design parameters such as orientation, surface transparency, natural structures. properties and distances between buildings. Bioclimatic architecture refers to an alternative method of constructing buildings in which local climatic conditions are taken into account and various technologies are used to improve energy efficiency. These technologies include heating or cooling techniques that passively absorb solar energy as well as design techniques and principles based on a reflective focus on climate and the environment. The implementation of bioclimatic principles is a critical factor in reducing energy consumption and CO2 emissions of buildings. As people spend more than 80% of their lives in buildings, environmental comfort in the home is closely linked to the satisfaction and productivity of its residents. However, energy consumption is known to be directly and strongly associated with the cost of operating a building.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"