Show simple item record

Βελτίωση κάλυψης ασύρματου δικτύου επικοινωνιών με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών

dc.contributor.advisorΚαλύβας, Δημήτριος
dc.contributor.authorΝομικός, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2021-05-11T08:14:50Z
dc.date.available2021-05-11T08:14:50Z
dc.date.issued2019-03
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5564
dc.description.abstractΣτη σημερινή εποχή ο άνθρωπος αναζητά καθημερινά όλο και περισσότερα μέσα και ιδέες για να επιτύχει μεγαλύτερες επιδόσεις και νέους στόχους στις τεχνολογικές του επιδιώξεις. Η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Unmanned Aerial Vehicles) έχει κάνει την είσοδό της στην προσπάθεια αυτή και ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Πληθώρα ερευνών έχει αποδείξει ότι η αξιοποίηση των UAVs έχει πολλά να προσφέρει στις ασύρματες επικοινωνίες, ωστόσο μένει αρκετός δρόμος μελέτης σχετικά με τις δυσκολίες που παρουσιάζονται.Στην παρούσα εργασία συζητούνται τα ζητήματα προς επίλυση κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος επικοινωνιών και προτείνεται μία μέθοδος βελτίωσης μιας τέτοιας επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα φαινόμενα που επιφέρουν απώλειες διάδοσης και διαλείψεις μικρής και μεγάλης κλίμακας και παρουσιάζονται οι παράμετροι μοντελοποίησης καναλιού που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Στη συνέχεια, δομείται μια μαθηματική προσέγγιση του παραδείγματος ενός υποθετικού συστήματος επικοινωνίας UAV με επίγειους χρήστες κατά την οποία υπολογίζεται θεωρητικά η εμβέλεια της επικοινωνίας αυτής. Καταλήγοντας, προτείνεται μια μέθοδος βελτίωσης του συστήματος αυτού και δίνεται ένας αλγόριθμος που υλοποιεί τη μέθοδο αυτή. Τέλος, επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα με χρήση προσομοιώσεων και γίνεται αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.el
dc.format.extent47el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματαel
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Ψηφιακές Επικοινωνίεςel
dc.titleΒελτίωση κάλυψης ασύρματου δικτύου επικοινωνιών με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφώνel
dc.title.alternativeUav-assisted coverage improvement in a wireless communication networkel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣταθόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΣαββαΐδης, Στυλιανός
dc.contributor.masterΔιαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματαel
dc.subject.keywordUAV σύστημαel
dc.subject.keywordΑσύρματες επικοινωνίεςel
dc.subject.keywordΑσύρματη μεταφορά δεδομένωνel
dc.subject.keywordΑσύρματο σύστημα ελέγχουel
dc.subject.keywordDroneel
dc.description.abstracttranslatedIn modern days man seeks everyday more and more ways and ideas to achieve greater performances and new goals concerning his technological pursuits. Unmanned Aerial Vehicles technology has made its entrance in this effort and especially in the field of telecommunications. Plenty of research has proved that the use of UAVs has much to offer in wireless communications, although long road of study on the difficulties that appear remains.In the present thesis, issues to be solved are discussed, that appear while designing such a system and a way of improvement is suggested for such an effort of communication. Specifically, the phenomena that cause propagation losses and small/large scale fading are analyzed and the parameters of channel modeling that aim in dealing with these problems are presented. After, a mathematical approach of an example of a hypothetical system of communication is structured, among a UAV and terrestrial users, in which the range of communication is theoretically calculated. Ending up, a method of improvement for this system is suggested and an algorithm that implements this method is given. In the end, the results are confirmed by using simulations and an evaluation and interpretation of those results is made.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"