Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Recent Submissions

 • Ανάλυση χρονοσειρών με τη μέθοδο Wang-Mendel 

  Φαλλιέρας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-29)
  Τα συστήματα ασαφούς λογικής αποφασίζουν την έξοδο τους με τη χρήση κανόνων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα πέρα από την δυαδική boolean λογική της ύπαρξης ή μη ενός στοιχείου ...
 • Αυτοματοποιήμενο σύστημα απόρριψης ελλατωματικών προϊόντων σε ταινιόδρομο 

  Κοντογιάννης, Αναστάσιος-Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθεί η διαδικασία κατασκευής γραμμής παραγωγής, και πιο συγκεκριμένα ταινιοδρόμων, με σκοπό οι σπουδαστές να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ...
 • Προγνωστική συντήρηση και έλεγχος ύδρευσης (σε αντλιοστάσιο) 

  Παναγιωτάκης, Γεώργιος; Λουμίδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Η πτυχιακή εργασία εκθέτει τον τρόπο λειτουργίας των αντλιοστασίων, αναλύοντας τον υπάρχοντα τρόπο συντήρησης και ελέγχου. Εν συνεχεία παραθέτει την χρήση της προγνωστικής συντήρησης ως την πιο ασφαλή και αποτελεσματική ...
 • Η ταξινόμηση ακτινολογικών δεδομένων με τη χρήση νευρωνικών δικτύων 

  Ντουβλέτης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χρήση του αλγορίθμου HOG σε περιβάλλον Matlab με στόχο την ταξινόμηση ακτινολογικών εικόνων και στη συνέχεια η δημιουργία και εκπαίδευση νευρωνικού δικτύου για την ταξινόμηση ...
 • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

  Σωτηργιαννίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και υλοποίηση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και συγκεκριμένα των συνελικτικών νευρωνικών καθώς και το πως μπορούν να εφαρμοστούν στη μηχανική όραση και συγκεκριμένα ...
 • Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων και μηχανικής όρασης 

  Παπαφλωράτος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-02)
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν τρόποι αξιοποίησης των θεωριών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σκοπός είναι με την χρήση διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων και βιβλιοθηκών ...
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας IoT για εφαρμογές για μικροελεγκτές 

  Κρίκας, Άγγελος-Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Το Internet of Things, μεταφράζοντάς το ακριβώς, σημαίνει "Διαδίκτυο των Πραγμάτων". Ουσιαστικά, είναι ένας όρος που περιλαμβάνει οποιαδήποτε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο χωρίς να είναι ...
 • Σχεδίαση συστήματος αυτόματου παρκαρίσματος αυτοκινήτων σε κλειστούς χώρους 

  Περδικούρης, Ευάγγελος; Κριτσόβας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη σύλληψη ενός μοντέρνου συστήματος αυτόματου πάρκινγκ. Στόχος αυτού του συστήματος, είναι να εμπλακεί σε όσο το δυνατόν λιγότερες ενέργειες, ώστε να σταθμεύσει το όχημα με προσοχή και ασφάλεια ...
 • Κτιριακός αυτοματισμός έξυπνων κτιρίων και εφαρμογές σε πρωτόκολλα επικοινωνίας 

  Δαμάσκος, Περικλής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά στον τομέα του κτιριακού αυτοματισμού. Πλέον τα σύγχρονα κτίρια αναφέρονται με τον όρο ΄έξυπνα΄ καθώς παρέχουν κάποιο είδος νοημοσύνης. Δηλαδή αισθάνονται, αντιδρούν ...
 • Ρομπότ με αυτόματη εξισορρόπιση 

  Μπέζος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05)
 • Χρήση δικτύου για την βελτιστοποίηση λίπανσης τριφυλλιού 

  Τζαβέλλας, Γεώργιος; Λώλας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12)
  Υπάρχει μια μη γραμμική σχέση μεταξύ της εισροής λιπασμάτων και του επιπέδου θρεπτικών ουσιών του εδάφους. Για να υπολογιστεί ακριβέστερα ο ρυθμός λίπανσης, έχει προταθεί μια νέα μέθοδος ολικού νευρωνικού δικτύου, στην ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος συναγερμού ελεγχόμενο μέσω διαδικτύου 

  Ταρίκ, Τεμούρ; Τότσε, Φρένκλιν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05)
  Τα συστήματα ασφάλειας έχουν ενταχθεί στις κοινωνίες μας και επιλύουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας, την ασφάλεια. Η λέξη ασφάλεια είναι ένας αρκετά γενικός όρος που συμπεριλαμβάνει αρκετούς τομείς. ...
 • Τεχνολογίες blockchain και αλγόριθμοι consensus 

  Σπύρου-Μαντάλ, Κουντρέτ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-12)
  Η τεχνολογία Blockchain έχει διαδοθεί και έχει εξαπλωθεί αρκετά από την εισαγωγή της στην ζωή μέσω της κυκλοφορίας του πρώτου κρυπτονομίσματος που είναι το Bitcoin. Με το πέρασμα των χρόνων αυτή η τεχνολογία έχει ωριμάσει ...
 • Εφαρμογές αυτοματισμού στην ιατρική τεχνολογία και συνέπειες. 

  Σκουλούδης, Κωνσταντίνος; Κώτης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-26)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τις σύγχρονες εφαρμογές της ρομποτικής στον τομέα της υγείας και την επίδραση της στις ιατρικές μεθόδους διάγνωσης-παρακολούθησης, ιατρικούς εξοπλισμούς και νέων μεθόδων χειρουργικής.Γνωρίζοντας ...
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ανάστροφου εκκρεμούς με την χρήση υλισμικού ανοιχτής πηγής 

  Τσοπανάκης, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-20)
  Η πτυχιακή εργασία είναι το τελικό αποτέλεσμα των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής .Οπότε με τις γνώσεις μου που αποκόμισα και την βοήθεια του κύριου Δημήτριου Πυρομάλη υλοποίησα το ανάστροφο εκκρεμές. Το ...
 • Προγραμματισμός PLC για τον έλεγχο στάθμης υγρού σε δεξαμενή 

  Στάης, Πρόδρομος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-19)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολούμαστε με τους «Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές» που είναι πιο γνωστοί ως PLC. Η εργασία αυτή αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής αναφορά στη ...
 • Αυτόνομο ρομποτικό όχημα με χρήση μηχανικής μάθησης και μηχανικής όρασης 

  Τζανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
  Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ρομποτική είναι ραγδαίες και τεράστιες. Στην εποχή μας εντοπίζονται αυτόνομα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους και αυτόνομα ρομποτικά οχήματα που ...
 • Εξέλιξη - αυτοματοποίηση γεωργικών μηχανημάτων 

  Γεωργαλάς, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-29)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, με την έρευνα του φοιτητή Γεωργαλά Στέφανου υπό την εποπτεία του καθηγητή κ.Χρήστου Δρόσου παρουσιάζονται στοιχεία, έρευνες και αναφορές πάνω στην παγκόσμια γεωργία καθώς και όλη την εξέλιξή ...
 • Εποπτικά συστήματα διαχείρισης βασικών λειτουργιών κτηρίων 

  Σαπουντζάκης, Αλέξανδρος; Παπαγιαννούλης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01)
  Στην πτυχιακή μας εργασία θα ασχοληθούμε με την αυτοματοποίηση κτιρίων. Η αυτοματοποίηση των κτηρίων (Βuilding Management System) επιτυγχάνεται μέσω εποπτικών συστημάτων, τα οποία διαχειρίζονται τις βασικές λειτουργίες των ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"