Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Recent Submissions

 • Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου στην ρομοτική 

  Σχίζας, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-18)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή και η παρουσίαση των τεχνολογιών ελέγχου που χρησιμοποιούνται στη μονάδα επεξεργασίας-συστήματος ελέγχου των ρομπότ και γενικά στην ρομποτική. Η βιβλιογραφική ...
 • Ανάπτυξη πειραματικής πλατφόρμας συστήματος ελέγχου κινητήρων Brushless Dc 

  Χοτζεμπέκογλου, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-11)
  Στην εργασία αυτή θα περιγραφεί η ανάπτυξη μίας πειραματικής πλατφόρμας, η οποία επιτρέπει τη μελέτη, τη λειτουργία καθώς και τον έλεγχο κινητήρων τύπου BrushlessDC.
 • Σχεδίαση, ανάλυση και προγραμματισμός δικτύου αισθητήρων για την δημιουργία έξυπνης καλλιέργειας "Τριφυλλιού" 

  Μάνος, Μιχαήλ; Τριαντάφυλλος, Νικήτας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-02)
  Σε αυτή την εργασία με τίτλο Σχεδίαση, ανάλυση και προγραμματισμός αισθητήρων για τη δημιουργίας έξυπνης καλλιέργειας τριφυλλιού στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφηκε η γεωργία ακριβείας. Προσδιορίστηκε η έννοια αυτής, οι στόχοι ...
 • Απόκτηση τεχνολογίας: αξιολόγηση και έλεγχος 

  Κωνσταντίνου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020)
  Στον 21ο αιώνα, η σημασία της τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις αυξάνεται, καθώς η παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις διευρύνουν και εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων (και οικονομιών), ...
 • Συστήματα διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) με έμφαση σε εφαρμογές έξυπνων σπιτιών και γεωργίας ακριβείας 

  Τράγος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-09)
  Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι τα συστήματα διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) με έμφαση σε δύο περιοχές το έξυπνο σπίτι και την Γεωργία Ακριβείας. Στο πρώτο τμήμα της εργασίας, δηλαδή στη δημιουργία ενός ...
 • Κατασκευή ρομπότ για φύλαξη χώρου με αυτόνομη ή τηλεχειριζόμενη λειτουργία μέσω συσκευής Android 

  Mitre, Aleksandri; Κούκλης, Θεόδωρος-Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
  Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την παρακολούθηση ενός κλειστού χώρου με την χρήση μιας αυτόνομης κινούμενης ρομποτικής πλατφόρμας. Επιτρέπει στον κάτοχό της να ελέγχει το περιβάλλον στο οποίο κινείται το ρομπότ παρά το ...
 • Μέθοδος εντοπισμού σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκού, με ενισχυτική μάθηση και βελτιστοποιημένη με τον αλγόριθμο Big Bang – Big Crunch 

  Μπαβαρίνος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-23)
  Το περιεχόμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας επικεντρώνεται στη βέλτιστη λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και στην υλοποίηση ενός ελεγκτή ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT controller) στο πρόγραμμα Matlab. ...
 • Εξομοίωση αυτόνομου επίγειου οχήματος βασισμένο στη μηχανική όραση 

  Ποταμίτης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
  Η περιοχή των επίγειων αυτοκινούμενων οχημάτων αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο για μελέτη, τόσο στον ακαδημαϊκό, όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Η εξέλιξη των πληροφοριακών υπολογιστικών συστημάτων και προηγμένων αλγορίθμων ...
 • Σύγκριση μεθόδων ελέγχου θέσης πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας σε περιβάλλον προσομοίωσης 

  Νικολουδάκος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
  Τα πνευματικά συστήματα διαδίδονται και εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στη σύγχρονη βιομηχανία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά προβλήματα στη βιομηχανία μπορούν να επιλυθούν πιο εύκολα και οικονομικότερα με τη χρήση ...
 • Εκτίμηση πρόθεσης χειριστή σε αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Robot μέσω Bayesian λογισμού 

  Παναγόπουλος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
  Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εργασίας βρίσκεται η προσπάθεια εξέλιξης του ήδη υπάρχοντος συστήματος ελέγχου, ονόματι Mixed-Initiative (MI), όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο κέντρο ερευνών Extreme Robotics ...
 • Εφαρμογές ΙΟΤ στην κατοικία και την βιομηχανία 

  Παναγόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-09)
  Θα γίνει ανάλυση έξυπνων σπιτιών και έξυπνων εργοστασίων στο θεωρητικό μέρος και στο πρακτικό μέρος πραγματοποιείται μία εφαρμογή smart home που θα λειτουργεί με wifi και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέσω εικονικού server ...
 • Η επιστήμη της μηχανικής μάθησης 

  Πεϊβάνη, Λαμπρινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-16)
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη της επιστήμης της μηχανικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα θα περιγραφεί τι είναι η επιστήμη της μηχανικής μάθησης. Θα αναλυθούν οι διάφορες μεθοδολογίες που ...
 • Συστήματα έξυπνης πόλης 

  Ιωαννίδου, Ευαγγελία; Μποζά, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-10)
  Τι είναι οι έξυπνες πόλεις - Συστήματα Έξυπνης Στάθμευσης - Σύστημα Διαχείρισης Πεζοδρόμων - Εφαρμογή Ελέγχου Πρόσβασης - Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας- Εφαρμογή Πληροφόρησης Πολιτών - Διαχειριστικό Σύστημα
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 

  Παπαθανάσης, θωμάς; Μάλλης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει το θέμα των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης σε απλές μορφές. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάει με μία επεξήγηση των όρων της Τεχνητής Νοημοσύνης και ...
 • Η ρομποτική στην εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής 

  Τσίπης, Ελευθέριος-Σωτήριος; Τζάλιος, Λουκάς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-07)
  Η Ρομποτική στην Αγροτική Ανάπτυξη και Παραγωγή ξεκινά με μία εισαγωγή στην Ρομποτική απο πού ξεκίνησε πώς εξελίχθηκε στην ζωή του ανθρώπου σήμερα.Έπειτα γίνεται αναφορά στις εφαρμογές που λαμβάνει μέρος η Ρομποτική στην ...
 • Αυτοματισμοί οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών 

  Σκορδάς, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των αυτοματισμών που περιέχονται σε ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα τόσο σε οικίες (οικιακές συσκευές) όσο σε επιχειρήσεις (επαγγελματικές ...
 • Αξιολόγηση πλατφορμών για εκπαιδευτική ρομποτική 

  Τσομπάνογλου, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
 • Wearables και internet of things 

  Στάθης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-21)
  Internet of Things (IoT) technology makes people's lives easier in many areas. Smart homes, smart security systems use IoT technology as well as wearable technology. IoT Wearables technology has developed many IoT projects. ...
 • Σύστημα ανάπτυξης και πειραματισμών βασισμένο στο Raspberry Pi 

  Κατσίδης, Χαρίλαος; Καραμπέτσος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-17)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της, τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διάταξης πειραματισμών με ηλεκτρονικά στοιχεία βασισμένη στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3 B+. Η σκέψη για την υλοποίηση μίας τέτοιας κατασκευής, ...
 • Απομακρυσμένος έλεγχος PLC 

  Μίτα, Κλαούντιο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-03)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιασθούν δυο μέθοδοι με τους οποίους ο αυτοματιστής θα μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός PLC. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί μια ενσωματωμένη λειτουργία που προσφέρουν ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"