Now showing items 1-20 of 52

  • Αιολική ενέργεια: μελέτη και υπολογισμός λειτουργικών χαρακτηριστικών ανεμογεννήτριας και κριτήρια περιοχής ανέγερσης 

   Τσιβράς, Γεώργιος; Χουλιάρας, Νέστορας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Οι άνεμο αποτελούν μεγάλες μάζες αέρα, που δημιουργούνται από την άνιση θέρμανση της επιφάνειας της Γης λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και κινούνται γρήγορα από τη μία περιοχή στην άλλη. Η εκμετάλλευση του ανέμου συντελείται ...
  • Αισθητήρες βιομηχανικού αυτοματισμού 

   Λεβέντης, Αντώνιος; Σωτηριάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ‘ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στο χώρο των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες σήμερα . Κύριο ενδιαφέρον της εργασίας ...
  • Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης ελεγκτών PID που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο μη επανδρωμένων οχημάτων ρομποτικών σμηνών 

   Οδυσσέα, Αναστας; Τουρλίδας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-29)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των ελεγκτών PID, καθώς επίσης των αλγόριθμων βελτιστοποίησης ελεγκτών PID. Έτσι, στην εργασία γίνεται μια λεπτομερή αναφορά σε αυτά τα δύο θέματα και στην χρήση ...
  • Αλγόριθμοι προγραμματισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

   Λούλης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-21)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη , ανάλυση, επεξήγηση και τελικά δημιουργία ενός αλγόριθμου αυτομάτου ελέγχου μέσω ενός μικροεπεξεργαστή - μικροελεγκτή με σκοπό την προσομοίωση του σε ένα περιβάλλον βιομηχανίας ...
  • Αλγόριθμος αυτόματης συμπλήρωσης κειμένου με χρήση συμπαγών δέντρων και δομών δεδομένων 

   Τσολάκογλου, Ιορδάνης; Σούτας, Απόστολος; Γιακουμάτος, Αργύριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
   Ο κώδικας του προγράμματος αποτελείται από 3 αρχεία .cpp 2 αρχεία .h και το makefile. Συγκεκριμένα τα main.cpp , Node.cpp , Trie.cpp , Node.h και Trie.h . Αρχίζοντας απ’το πιο συγκεκριμένο , ο κόμβος(Node) του κάθε δέντρου ...
  • Ανάπτυξη ενός κατανεμημενου συστήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον android 

   Καραολάνης, Νικόλαος-Ανδριανός; Χατζηπαναγιώτου, Γεώργιος-Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-12)
   H παρούσα εργασία αφορά την δημιουργία ενός Συστήματος Συστάσεων και μίας εφαρμογής android. Στην εφαρμογή αυτη ο χρήστης τοπεθετει την τοποθεσία του και το σύστημα του προτείνει σημεία κοινου ενδιαφέροντος(POI) με βάση ...
  • Ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών σε python για επεξεργασία μεγάλων δεδομένων 

   Ζουλός, Αλκιβιάδης-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-27)
   Με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και την όλο και μεγαλύτερη διάδοση του παγκοσμίου ιστού και των Social media έχει δημιουργηθεί η ανάγκη επεξεργασίας αλλά και ανάλυσης όλο και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής με σκοπό την διαχείριση και επεξεργασία πολλαπλών αρχείων csv, με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Ηλιόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται, τόσο επεκτείνονται και οι δυνατότητες λειτουργίας και απόδοσης των συστημάτων και των εγκαταστάσεων (μηχανήματα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη βιομηχανία. Τα συστήματα αυτομάτου ...
  • Ανάπτυξη σμήνους bots για την ανίχνευση στο διαδίκτυο συγκεκριμένων πληροφοριών 

   Πατσέλας, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-21)
   Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας που έχει ως σκοπό να μας δείξει το προβληματισμό που δημιουργείται στους χρήστες που ψάχνουν μια συγκεκριμένη πληροφορία στο διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο όγκος πληροφορίας ...
  • Ανίχνευση θέσης & πορείας οχήματος με χρήση μονάδων GPS-Arduino-GSM 

   Τάχος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους μικροελεγκτές και ειδικότερα στους μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τόσο την ...
  • Απόκτηση τεχνολογίας: αξιολόγηση και έλεγχος 

   Κωνσταντίνου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020)
   Στον 21ο αιώνα, η σημασία της τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις αυξάνεται, καθώς η παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις διευρύνουν και εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων (και οικονομιών), ...
  • Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών-Iot 

   Ιγνατίου, Μιχαήλ-Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-03)
   Το έξυπνο σπίτι (internet of things) είναι αδιαμφΙσβήτητα το πιό πολυσυζητημένο θέμα στον χώρο της τεχνολογίας τα τελευταία έτη φέρνοντας το μέλλον στο σήμερα.Η αγορά έχει κατακλειστεί από “Έξυπνες” συσκευές αλλά και από ...
  • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και έξυπνο σπίτι 

   Βασκαντήρα, Γεωργία; Κατσιαδά, Ευαγγελία (ΤΕΙ Πειραιά, 2010)
   Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks, WSN) αποτελούν σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο έρευνας στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών . Ωστόσο, λόγω κάποιων από τις ιδιαιτερότητές τους , οι κόμβοι ενός ...
  • Ασφάλεια και Scada στα πλοία 

   Κουράκος, Θωμάς; Κουρουνάρχης, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  • Ασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Ρήτας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08)
   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να μελετήσει κάποια από τα χαρακτηριστικά του IoT καθώς και τα θέματα ασφαλείας των εφαρμογών του. Θα γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των βασικών τεχνολογιών όπως είναι τα το πρωτόκολλο ...
  • Αυτοματισμοί και αισθητήριες διατάξεις στην αεροπορική βιομηχανία 

   Τάκαρη, Αγγελική; Πέππας, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Τα όργανα αεροσκαφών συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή περάτωση της πτήσης. Μια πτήση αποτελείται από την διαδρόμηση, την απογείωση, την πτήση για κάποιο χρονικό διάστημα σε κάποιο ύψος, τις στροφές και τελικά την κάθοδο ...
  • Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση Html, Php, MySQL 

   Αγρυμάκης, Γρηγόριος-Φιλήμων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-12)
   Η πτυχιακή εργασία θα πραγματεύεται την σχεδίαση και την κατασκευή μίας δυναμικής ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την δημιουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν η γλώσσα προγραμματισμού PHP, η γλώσσα σήμανσης ΗΤΜL, ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Τριανταφύλλου, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-11)
   "Internet of things" "Κομβική θέση στην επενδυτική ατζέντα των εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτά σταδιακά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει. Το 48% των εταιρειών, ...
  • Διακίνηση παράνομου υλικού στο διαδίκτυο και η στάση των ανήλικων χρηστών 

   Θεοδωράκη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
   Το Διαδίκτυο στις μέρες μας αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης, εργαλείο ενημέρωσης, ροής πληροφόρησης, επικοινωνίας και διασκέδασης. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνολογίας των τελευταίων ετών παρέχοντας ...
  • Έλεγχος βάρους σε γραμμή παραγωγής 

   Πετράτος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03)
   Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία θα αναφερθούμε στο έλεγχο βάρους και την χρήση του στην βιομηχανία. Αρχικά θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή. Ύστερα θα εξηγηθεί τι είναι και που χρησιμεύει .Πως μας βοηθά η εκπόνηση ενός ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"