Now showing items 1-20 of 395

  • Boiler controller panel 

   Μαραγκός, Βίκτωρ; Διαμαντόπουλος, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-16)
   Η εργασία παρουσιάζει τις λειτουργίες του καυστήρα καθώς και τον τρόπο χρήσης στο πλοίο. H παρουσίαση αυτή, λοιπόν, γίνεται πιο κατανοητή και παραστατική παραθέτοντας σχήματα και πίνακες για την κάθε λειτουργία ή εξάρτημα ...
  • JQProducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 

   Αρκουδάρης, Ηλίας Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-02)
   Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων και των εξαρτημάτων τους , με τη βοήθεια ενός ανοικτού κώδικα Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου που θα ...
  • Particle Swarm Optimization και τεχνολογικές εφαρμογές 

   Καρυοφύλλης, Δημήτρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-08)
   Στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνητής ζωής έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι που μιμούμενοι διεργασίες της φύσης προσδοκούν να δώσουν λύση σε διάφορα προβλήματα. Τέτοιοι αλγόριθμοι ονομάζονται μεθευρετικοί ...
  • Smart t-shirt: Τηλεματικές εφαρμογές με χρήση έξυπνων ινών και υφασμάτων 

   Βαξεβανίδη, Μιρέλλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται μια καινοτομία στο τομέα της τηλεματικής - τηλεϊατρικής, έξυπνων ινών και υφασμάτων . Πρόκειται για ένα έξυπνο ένδυμα το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση ...
  • Smartwatch αυτοφορτιζόμενο με την κίνηση 

   Καζαντζάκη, Ελένη; Παντελεάκος, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-23)
   Το αντικείμενο της πτυχιακής αφορά ένα τρόπο εναλλακτικής φόρτισης των smartwatch. Η μπαταρία θα έχει την ικανότητα να φορτίζεται από τη φυσική κίνηση του χρήστη, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη να το συνδέσετε ποτέ σε ...
  • SWARM ROBOTICS αποτίμηση αλγόριθμων ελέγχου ρομποτικού σμήνους UAV για την επιτήρηση δασικής εκτάσεως και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς 

   Κατράδη, Ζαχαρούλα; Δαμόκα, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-17)
   Στην παρόυσα εργασία γίνεται μια μελέτη για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμενα θα αναλύσουμε την αξιοποίηση αυτών των αεροσκαφών και τους αλγόριθμους όπου χρησιμοποιούνται με σκοπό να ...
  • WDM (Wavelenghth Division Multimplexing): Πολυπλεξία Μήκους Κύματος 

   Κυριακού, Δημήτρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Εφαρμόζοντας την τεχνική WDM η μετάδοση των δεδομένων γίνεται ταυτόχρονη μετάδοση πολλών μηκών κύματος μέσα από την ιδία ίνα. Με αυτόν τον τρόπο η πολυπλεξία μήκους κύματος παρέχει πολλές εικονικές ίνες σε μία μόνο ...
  • Wearables και internet of things 

   Στάθης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-21)
   Internet of Things (IoT) technology makes people's lives easier in many areas. Smart homes, smart security systems use IoT technology as well as wearable technology. IoT Wearables technology has developed many IoT projects. ...
  • Αιολική ενέργεια: μελέτη και υπολογισμός λειτουργικών χαρακτηριστικών ανεμογεννήτριας και κριτήρια περιοχής ανέγερσης 

   Τσιβράς, Γεώργιος; Χουλιάρας, Νέστορας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Οι άνεμο αποτελούν μεγάλες μάζες αέρα, που δημιουργούνται από την άνιση θέρμανση της επιφάνειας της Γης λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και κινούνται γρήγορα από τη μία περιοχή στην άλλη. Η εκμετάλλευση του ανέμου συντελείται ...
  • Αισθητήρες βιομηχανικού αυτοματισμού 

   Λεβέντης, Αντώνιος; Σωτηριάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ‘ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στο χώρο των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες σήμερα . Κύριο ενδιαφέρον της εργασίας ...
  • Αισθητήρια συστημάτων που περιλαμβάνουν γραμμικούς ενεργοποιητές 

   Χριστάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Η πτυχιακή εργασία θα παρουσιάζει διάφορους τύπους αισθητηρίων για συστήματα που περιλαμβάνουν γραμμικούς ενεργοποιητές . Ουσιαστικά , θα γίνει μία καταγραφή των διαφόρων τύπων αισθητηρίων γραμμικής κίνησης ( είτε αυτή ...
  • Αισθητήριες διατάξεις και αυτοματισμοί στα αεροσκάφη 

   Κλουβάτος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την καταγραφή ενός συνόλου αισθητήρων και κυκλωμάτων αυτοματισμού που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ένα αεροσκάφος. Η καταγραφή αυτή δεν αποσκοπεί απλά σε μια παρουσίαση αυτών των ...
  • Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης ελεγκτών PID που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο μη επανδρωμένων οχημάτων ρομποτικών σμηνών 

   Οδυσσέα, Αναστας; Τουρλίδας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-29)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των ελεγκτών PID, καθώς επίσης των αλγόριθμων βελτιστοποίησης ελεγκτών PID. Έτσι, στην εργασία γίνεται μια λεπτομερή αναφορά σε αυτά τα δύο θέματα και στην χρήση ...
  • Αλγόριθμοι εύρεσης διαδρομής 

   Γκαβογιάννης, Λάμπρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-16)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία πραγματεύεται αλγορίθμους εύρεσης διαδρομής. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των αλγορίθμων αυτών. Η εφαρμογή των αλγορίθμων γίνεται σε διάφορες εφαρμογές όπως δίκτυα ή ρομποτικά συστήματα. ...
  • Αλγόριθμοι προγραμματισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

   Λούλης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-21)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη , ανάλυση, επεξήγηση και τελικά δημιουργία ενός αλγόριθμου αυτομάτου ελέγχου μέσω ενός μικροεπεξεργαστή - μικροελεγκτή με σκοπό την προσομοίωση του σε ένα περιβάλλον βιομηχανίας ...
  • Αλγόριθμοι στη μοριακή και γενετική βιολογία 

   Γουρνάρη, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07)
  • Αλγόριθμος αυτόματης συμπλήρωσης κειμένου με χρήση συμπαγών δέντρων και δομών δεδομένων 

   Τσολάκογλου, Ιορδάνης; Σούτας, Απόστολος; Γιακουμάτος, Αργύριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
   Ο κώδικας του προγράμματος αποτελείται από 3 αρχεία .cpp 2 αρχεία .h και το makefile. Συγκεκριμένα τα main.cpp , Node.cpp , Trie.cpp , Node.h και Trie.h . Αρχίζοντας απ’το πιο συγκεκριμένο , ο κόμβος(Node) του κάθε δέντρου ...
  • Ανάλυση εφαρμογών της τηλεμετρικής μεθόδου στην ιατρική 

   Ταμουραντζής, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-07)
   Στην πτυχιακή εργασία θα γνωρίσουμε τις εφαρμογές της τηλεμετρικής μεθόδου σε πολλές και διαφορετικές επιστήμες. To ενδιαφέρον εστιάζεται στις εφαρμογές της τηλεμετρικής μεθόδου στην ιατρική , τη λεγόμενη και τηλεϊατρική ...
  • Ανάλυση λογισμικού αιματολογικού αναλυτή με την χρήση ASTM/HL7 

   Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11)
   Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η διαδικασία ανάλυσης του αίματος όπου με την ανάπτυξη της τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Η ανάλυση του αίματος από τα πρώτα χρόνια γινόταν με μικροσκόπια και ...
  • Ανάλυση χρονοσειρών με τη μέθοδο Wang-Mendel 

   Φαλλιέρας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-29)
   Τα συστήματα ασαφούς λογικής αποφασίζουν την έξοδο τους με τη χρήση κανόνων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα πέρα από την δυαδική boolean λογική της ύπαρξης ή μη ενός στοιχείου ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"