Now showing items 21-40 of 395

  • Σύστημα ανάπτυξης και πειραματισμών βασισμένο στο Raspberry Pi 

   Κατσίδης, Χαρίλαος; Καραμπέτσος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-17)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της, τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διάταξης πειραματισμών με ηλεκτρονικά στοιχεία βασισμένη στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3 B+. Η σκέψη για την υλοποίηση μίας τέτοιας κατασκευής, ...
  • Απομακρυσμένος έλεγχος PLC 

   Μίτα, Κλαούντιο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-03)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιασθούν δυο μέθοδοι με τους οποίους ο αυτοματιστής θα μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός PLC. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί μια ενσωματωμένη λειτουργία που προσφέρουν ...
  • Πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα 

   Σκυλάκος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020)
   Τα τελευταία χρόνια και έπειτα από την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας, η οικονομία έχει γνωρίζει τεράστια άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα ο κλάδος του εμπορίου έπειτα από την καθαίρεση των συνόρων. Απόρροια ...
  • Έλεγχος βάρους σε γραμμή παραγωγής 

   Πετράτος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03)
   Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία θα αναφερθούμε στο έλεγχο βάρους και την χρήση του στην βιομηχανία. Αρχικά θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή. Ύστερα θα εξηγηθεί τι είναι και που χρησιμεύει .Πως μας βοηθά η εκπόνηση ενός ...
  • Ασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Ρήτας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08)
   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να μελετήσει κάποια από τα χαρακτηριστικά του IoT καθώς και τα θέματα ασφαλείας των εφαρμογών του. Θα γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των βασικών τεχνολογιών όπως είναι τα το πρωτόκολλο ...
  • Ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών σε python για επεξεργασία μεγάλων δεδομένων 

   Ζουλός, Αλκιβιάδης-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-27)
   Με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και την όλο και μεγαλύτερη διάδοση του παγκοσμίου ιστού και των Social media έχει δημιουργηθεί η ανάγκη επεξεργασίας αλλά και ανάλυσης όλο και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής με σκοπό την διαχείριση και επεξεργασία πολλαπλών αρχείων csv, με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Ηλιόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται, τόσο επεκτείνονται και οι δυνατότητες λειτουργίας και απόδοσης των συστημάτων και των εγκαταστάσεων (μηχανήματα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη βιομηχανία. Τα συστήματα αυτομάτου ...
  • Συστήματα εποπτείας πλοίων 

   Δίνας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-23)
   Η παρακάτω διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με έννοιες και κανονισμούς που σχετίζονται με τα συστήματα εποπτείας των πλοίων. Γίνεται αναφορά του βασικού μέρους αυτών των συστημάτων, που είναι το Plc. Πραγματοποιείται η ...
  • Μελέτη της χρήσης των ρομπότ στην ιατρική επιστήμη και της συμμετοχής τους στην πρόληψη ασθενειών 

   Κορδούλης, Ιωάννης; Μαχαίρας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη επιστημών όπως η Πληροφορική και η Μηχανική έχουν φέρει στο προσκήνιο νέους κλάδους της επιστήμης, όπως η Ρομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν ήδη αρχίσει ...
  • Αιολική ενέργεια: μελέτη και υπολογισμός λειτουργικών χαρακτηριστικών ανεμογεννήτριας και κριτήρια περιοχής ανέγερσης 

   Τσιβράς, Γεώργιος; Χουλιάρας, Νέστορας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Οι άνεμο αποτελούν μεγάλες μάζες αέρα, που δημιουργούνται από την άνιση θέρμανση της επιφάνειας της Γης λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και κινούνται γρήγορα από τη μία περιοχή στην άλλη. Η εκμετάλλευση του ανέμου συντελείται ...
  • Ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού (PLC) και τερματικών σταθμών ελέγχου 

   Αμπελιώτης, Σάββας; Δημητρόπουλος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  • Συγκριτική αξιολόγηση των πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης Smartmesh IP και Zigbee 

   Παπαδημητρίου, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Smartmesh IP και ZigBee, καθώς και του hardware που φιλοξενεί τα πρωτόκολλα αυτά. Αρχικά γίνεται μια γενική εισαγωγή, σχετική ...
  • Ανάλυση χρονοσειρών με τη μέθοδο Wang-Mendel 

   Φαλλιέρας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-29)
   Τα συστήματα ασαφούς λογικής αποφασίζουν την έξοδο τους με τη χρήση κανόνων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα πέρα από την δυαδική boolean λογική της ύπαρξης ή μη ενός στοιχείου ...
  • Αυτοματοποιήμενο σύστημα απόρριψης ελλατωματικών προϊόντων σε ταινιόδρομο 

   Κοντογιάννης, Αναστάσιος-Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθεί η διαδικασία κατασκευής γραμμής παραγωγής, και πιο συγκεκριμένα ταινιοδρόμων, με σκοπό οι σπουδαστές να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ...
  • Προγνωστική συντήρηση και έλεγχος ύδρευσης (σε αντλιοστάσιο) 

   Παναγιωτάκης, Γεώργιος; Λουμίδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Η πτυχιακή εργασία εκθέτει τον τρόπο λειτουργίας των αντλιοστασίων, αναλύοντας τον υπάρχοντα τρόπο συντήρησης και ελέγχου. Εν συνεχεία παραθέτει την χρήση της προγνωστικής συντήρησης ως την πιο ασφαλή και αποτελεσματική ...
  • Η ταξινόμηση ακτινολογικών δεδομένων με τη χρήση νευρωνικών δικτύων 

   Ντουβλέτης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χρήση του αλγορίθμου HOG σε περιβάλλον Matlab με στόχο την ταξινόμηση ακτινολογικών εικόνων και στη συνέχεια η δημιουργία και εκπαίδευση νευρωνικού δικτύου για την ταξινόμηση ...
  • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

   Σωτηργιαννίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και υλοποίηση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και συγκεκριμένα των συνελικτικών νευρωνικών καθώς και το πως μπορούν να εφαρμοστούν στη μηχανική όραση και συγκεκριμένα ...
  • Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων και μηχανικής όρασης 

   Παπαφλωράτος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-02)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν τρόποι αξιοποίησης των θεωριών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σκοπός είναι με την χρήση διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων και βιβλιοθηκών ...
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας IoT για εφαρμογές για μικροελεγκτές 

   Κρίκας, Άγγελος-Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Το Internet of Things, μεταφράζοντάς το ακριβώς, σημαίνει "Διαδίκτυο των Πραγμάτων". Ουσιαστικά, είναι ένας όρος που περιλαμβάνει οποιαδήποτε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο χωρίς να είναι ...
  • Σχεδίαση συστήματος αυτόματου παρκαρίσματος αυτοκινήτων σε κλειστούς χώρους 

   Περδικούρης, Ευάγγελος; Κριτσόβας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη σύλληψη ενός μοντέρνου συστήματος αυτόματου πάρκινγκ. Στόχος αυτού του συστήματος, είναι να εμπλακεί σε όσο το δυνατόν λιγότερες ενέργειες, ώστε να σταθμεύσει το όχημα με προσοχή και ασφάλεια ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"