Now showing items 70-89 of 164

  • Ζυγιστικό σύστημα ελέγχου ισορροπίας ατόμων με κινητικά προβλήματα 

   Σεραφειμίδης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και κατασκευή ενός ειδικού οργάνου που σκοπό έχει την μέτρηση και καταγραφή της ισορροπίας και της βάδισης ανθρώπων που βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης μετά από ...
  • Η ανάπτυξη συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το ISO 22000 - Μελέτη περίπτωσης 

   Συμνιανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-07)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη του συστήματος iso 22000, την διαχείριση ασφάλειας τροφίμων HACCP και μελετά την παραγωγή παγωτού. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια του ΙSO και του HACCPώστε ...
  • Η επίδραση των smartphones στην παγκόσμια οικονομία 

   Αλεύροντας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Ξεκινώντας από το Διαδίκτυο και την εξέλιξή του, που είναι ο σημαντικότερος λίθος για την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ συσκευών αλλά και ανθρώπων, βλέπουμε το πώς επηρέασε και το χώρο του εμπορίου και των αγορών. Το διαδίκτυο ...
  • Η ιστορική εξέλιξη των τεχνολογιών ραδιοφώνου και τηλεόρασης - επισκόπηση και οπτικοποίηση 

   Παράι, Ράινερ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-24)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρονται οι τεχνολογίες μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, ο τρόπος μετάδοσης τους, καθώς επίσης και η εξέλιξη της μετάδοσης τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριμένα γίνεται ιστορική ανάδρομη ...
  • Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση ηλεκτρονικών προϊόντων - θετικές, αρνητικές επιπτώσεις 

   Τζίνσκι, Σβετοσλάβ; Βροντάκη, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-21)
   Στις μέρες μας η χρήση της τεχνολογίας αναμφίβολα κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου των ανθρώπων ημερησίως. Η εύκολη πρόσβαση και η πληθώρα των μέσων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στο κοινό έχουν εδραιώσει ...
  • Ηγεσία με την επομένη γενιά βασικών δεικτών απόδοσης 

   Μοτάκης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08)
   Στη σύγχρονη εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, όπως βιομηχανίες, αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδηγούνται στη μέτρηση των επιδόσεων και της βιωσιμότητάς τους με τη βοήθεια μετρητικών στοιχείων, KPI’S (βασικοί ...
  • Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός mosfet και τεχνικές ταυτοποίησης ομοιότητας 

   Τσιούρης, Βασίλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 17-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθούν τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου και θα παρουσιαστούν οι αρχές λειτουργίας των τρανζίστορ με τη μελέτη να εστιάζεται στα MOSFET. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να πραγματοποιήσουμε ...
  • Ηλεκτρονικές εφαρμογές στα ομαδικά αθλήματα 

   Ταχίρι, Αλμπίον (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07)
   Η νέες τεχνολογίες επηρέασαν τον αθλητισμό και δημιούργησαν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις στην καθημερινή ζωή των αθλητών (ερασιτεχνών και επαγγελματιών), στους προπονητές και στις ομάδες, ενώ έδωσαν την ευκαιρία σε ...
  • Ηλεκτρονικός οδηγός για τους φοιτητές ενός Α.Ε.Ι. 

   Παπαοικονόμου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-05)
   Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού οδηγού που παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις, διασυνδέει με τις υπηρεσίες και εξυπηρετεί την πλοήγηση στον περιβάλλοντα χώρο του A.E.I Πειραιά. Για ...
  • Ηλιακός ιχνηλάτης διπλού άξονα 

   Τιγκαράκης, Γιούρι; Γεωργακόπουλος, Κυριάκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-17)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην προσομοίωση και κατασκευή ενός ηλιακού ιχνηλάτη διπλού άξονα (Solar Tracker Dual Axis). Πρόκειται για ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης της θέσης του ήλιου είτε ...
  • Θεωρητική και πειραματική μελέτη αρμονικών ρεύματος και τάσης λαμπτήρων CFL και LED 

   Καραγιάννης, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετήθηκαν 8 άρθρα (ή έγγραφα) τα οποία άρθρα προτάθηκαν από τον επιβλέποντα. Έγινε μελέτη, ανάλυση και απόδοση των άρθρων αυτών και της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τα άρθρα αναφέρονται για τις ...
  • Κατασκευή συστήματος παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού 

   Δούνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-05)
   Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχο την δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής του καρδιακού ρυθμού. Γίνεται χρήση των τεχνολογιών AD8232 της Sparkfun, PSoC της Cypress, BLE και συσκευής Android με εγκατεστημένη την εφαρμογή ...
  • Κβαντικοί υπολογιστές 

   Ζαγοριανάκος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-31)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των αρχών λειτουργίας και της εξέλιξης των κβαντικών αλγορίθμων και υπολογιστών. Τα τελευταία χρόνια καθώς τα κλασσικά υπολογιστικά συστήματα φθάνουν ...
  • Μελέτη ανελκυστήρα προσώπων 

   Τσαγκογέωργα, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ανελκυστήρων προσώπων.Πιο συγκεκριμένα αφορά τη μελέτη και τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την σωστή εγκατάσταση των ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων έλξεως όπως και ...
  • Μελέτη αυτοματισμών και επεξεργασία αυτών σε ένα έξυπνο σπίτι 

   Παράλαιμος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία θα έχει κύριο θέμα τους αυτοματισμούς ενός έξυπνου σπιτιού. Αρχικά, θα γίνει αναφορά στους όρους ''Internet of Things'' και ''Smart Home''. Θα ακολουθήσει ανάλυση των αυτοματισμών που μπορεί να ...
  • Μελέτη διάδοσης ακτινοβολίας μέσα από πολυστρωματικές οπτικές διατάξεις με περιοδικά σχηματοποιημένες διεπιφάνειες 

   Σιώζος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-29)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη βοηθητικού λογισμικού, στο πρόγραμμα Matlab, στα πλαίσια ανάλυσης της απόκρισης ακτινοβολίας ενός OLED, το οποίο περιλαμβάνει σχηματοποιημένες διαφάνειες για την ...
  • Μελέτη διαδικασιών και παραγωγικών συστημάτων βιομηχανίας non-woven 

   Παπαγιάννης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-22)
   Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η παραγωγική διαδικασία των Non-woven Needlepunch υφασμάτων και τα συστήματα παραγωγής τους. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στην Ξάνθη.
  • Μελέτη και ανάλυση ασύρματης μετάδοσης 4ης γενιάς (4G) 

   Μπουλούκος, Παναγιώτης; Μανωλίδης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-29)
   Λόγω της ανάγκης των χρηστών για ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες, στον τομέα των δικτύων παρατηρούμε την εξέλιξη στις γενιές δικτύων: 1G, 2G ,3G ,4G ,5G προσφέροντας ολοένα και καλύτερη κάλυψη, ταχύτητα μετάδοσης, παροχή ...
  • Μελέτη και ανάλυση δυναμικών χαρακτηριστικών ημιαγωγικών laser 

   Λαμπίρης, Στέφανος-Λεωνίδας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-06)
   Περίπου 50 χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη εφαρμογή των laser στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μέχρι και σήμερα, οι οπτικές επικοινωνίες αποτελούν την κορυφαία επιλογή αφού σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους ...
  • Μελέτη και ανάλυση συστήματος επικοινωνίας για σύνδεση ηλεκτρικών οχημάτων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (V2G) 

   Φυτάς, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η τεχνολογία V2G (Vehicle-to-Grid) αναφέρεται στην μεταφορά ενέργειας από τα ηλεκτρικά οχήματα προς την πλευρά του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και αντίστροφα. Περιγράφει ένα σύστημα, το οποίο εκμεταλλεύεται/διαχειρίζεται ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"