Now showing items 134-153 of 374

  • Έλεγχος ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με το σύστημα Raspberry Pi 

   Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος; Σαγώνας, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση συστημάτων ελέγχου κινητήρων συνεχούς τάσης με χρήση του μικροϋπολογιστικού συστήματος Raspberry Pi. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του συστήματος Raspberry Pi και ...
  • Έλεγχος ρομποτικού oχήματος με Arduino Uno 

   Μπέλεσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία βασίζεται στο Arduino Uno κι ασχολείται με την κατασκευή ρομποτικού οχήματος που να κινείται μόνο του στο χώρο, να ελέγχεται η κίνησή του με την τεχνολογία Bluetooth μέσω android εφαρμογής, να ...
  • Έλεγχος των συσκευών ενός smarthome με φωνητικές εντολές 

   Βασάλος, Μάρκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την υλοποίηση ενός τρόπου ελέγχου των έξυπνων συσκευών ενός έξυπνου σπιτιού, στον οποίο οι εντολές θα δίνονται φωνητικά. Η εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Στο 1o γίνεται μια ιστορική ...
  • Έξυπνη εξαγωγή δεδομένων από το διαδίκτυο 

   Κοβάτσης, Πέτρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μαρίνα, Αρντίτ; Μπικίκου, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή Arduino. Για το έξυπνο σπίτι, υλοποιήθηκε μία πλακέτα Arduino η οποία ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Αρκουλής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός «Έξυπνου σπιτιού». Ο κύριος σκοπός της είναι η περιγραφή της εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος για την εξ αποστάσεως διαχείριση ...
  • Έξυπνο σπίτι και ασύρματη επικοινωνία 

   Νικολάκη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός δικτύου για Έξυπνο Σπίτι (Smart Home). Τα έξυπνα συστήματα (Smart Systems) μπορούν και ελέγχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και συσκευές μέσω ενός ενοποιημένου ...
  • Έξυπνο σπίτι με τη βοήθεια φωνητικών οδηγιών σε κινητή συσκευή IOS 

   Παπαγεωργίου, Άγγελος-Σπυρίδων; Ντιβιντάρι, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η ιδέα πίσω από αυτό το project δημιουργήθηκε από το συνεχόμενο κύμα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στο σπίτι μας για να διευκολύνουν την ζωή μας. Έτσι σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ότι είχαμε μάθει για τα ηλεκτρονικά μέσα ...
  • Έξυπνο σπίτι στο σύννεφο 

   Μελέτης, Χρήστος; Αγκοπιάν, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου οικιακών συσκευών. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί ιστορικά αρκετά συστήματα, κάθε ένα από τα οποία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. ...
  • Εγκατάσταση storage area network και oceanos του τμήματος 

   Βλάσσης, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04)
   Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη .Στο πρώτο του μέρος αναλύονται τα SAN και παραθέτονται σε συγκριτική μελέτη με τα NAS. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αναλύεται το πρωτόκολλο FC το οποίο αποτελείται από ...
  • Εγχειρίδιο Dymola (Modelica)) vs. Matlab 

   Λουμιώτη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-05)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την παρουσίαση του επιχειρισιακού μοντέλου προσομοίωσης DYMOLA, καθώς και με την αλληλεπιδρασή του με το περιβάλλον του MatLab. Στις παρακάτω σελίδες περιγράφονται οι τρόποι για τη δημιουργία ...
  • Ειδικά θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: ανάλυση-μετρήσεις 

   Παπούλης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-08)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η ανάλυση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC που εφαρμόζεται σε σύνθετα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Ορίζεται ο θόρυβος όπου αποτελεί το βασικό ...
  • Ειδικό όργανο μέτρησης και καταγραφής ισορροπίας και βάδισης ανθρώπων. 

   Σεραφειμίδης, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και κατασκευή ενός ειδικού οργάνου που σκοπό έχει την μέτρηση και καταγραφή της ισορροπίας και της βάδισης ανθρώπων που βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης μετά από ...
  • Εισαγωγή στην λειτουργία και τις βασικές αρχές των PLC 

   Χαλικιόπουλος, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται τμήμα ενός αυτοματισμού μιας βιομηχανικής διεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία ενός συστήματος γέμισμα δεξαμενής, με αυτοματοποιημένο τον διαμοιρασμό ...
  • Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

   Μανιάτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-03)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκμάθηση του λογισμικού πακέτου LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων πολλαπλής επιλογής και ερωταπαντήσεων ΣωστούΛάθους. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η παρουσίαση μιας άμεσης και ...
  • Εκμάθηση της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (ΨΕΣ) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

   Αμιράλης-Κατσαρός, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την εκμάθηση του ΨΕΣ (Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος) με την βοήθεια ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της θεωρίας της επεξεργασίας ...
  • Εκπαιδευτικά συγγραφικά εργαλεία για on-line αξιολογήσεις: μια μελέτη περίπτωσης στο μάθημα του προγραμματισμού Η/Υ 

   Μπάμπαλης, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Σήμερα συναντά κανείς μια πληθώρα συγγραφικών εργαλείων για ανάπτυξη και αξιολόγηση ηλεκτρονικού μαθησιακού περιεχομένου και μάλιστα πολλά από αυτά ανοικτού κώδικα. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα γίνει μια επισκόπηση ...
  • Εκπαιδευτικό σύστημα εκμάθησης ενσωματωμένων συστημάτων 

   Πελέκης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Σύμφωνα με τον σπουδαίο Γάλλο φιλόσοφο Jacques Ellul, “Η Σύγχρονη τεχνολογία έχει αποτελέσει ένα πραγματικό φαινόμενο για τον πολιτισμό, την καθοριστική δύναμη μιας νέας κοινωνικής τάξης στην οποία η αποτελεσματικότητα δεν ...
  • Ενσωματωμένα συστήματα 

   Κωστοπούλου, Αγορίτσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-13)
   Σκοπός της Εργασίας είναι να κατανοήσουν οι αναγνώστες τον ορισμό του ενσωματωμένου συστήματος. Σημαντικό, επίσης, είναι να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα στη σχεδίαση συστημάτων ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"