Now showing items 230-249 of 374

  • Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικού φάσματος σε κλήσεις κινητών τηλεφώνων διαφορετικής τεχνολογίας 

   Γκοργκόλης, Νικόλαος; Καρυδάς, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μέτρηση φασματικών διακυμάνσεων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κινητής τηλεφωνίας υπό διαφορετικές συνθήκες κλήσης κινητών τηλεφώνων. Η επίδραση στην εκπεμπόμενη ισχύ των σημάτων ...
  • Μέτρηση τάσης δικτύου με arduino και εμφάνισή της σε android συσκευή μέσω bluetooth 

   Σιάχρας, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-21)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τις δυνατότητες από την ένωση δύο γνωστών εμπορικών πλατφορμών. Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arduino με την πλατφόρμα κινητών android (mobile platform). Θα ασχοληθούμε με την ανάγνωση σειριακών ...
  • Μεγάλα δεδομένα και επιστήμη 

   Φούνας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09-04)
   Ανάλυση και εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, τα μεγάλα δεδομένα κατά την εφαρμογή τους σε προηγμένες χώρες σε όλο το κόσμο και σημαντική εξέλιξη τους σε διάφορους τομείς της επιστήμης.
  • Μελέτη & ανάπτυξη υπολογιστή χαμηλού κόστους 

   Μανώλης, Νικόλαος; Αδάμης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την μελέτη και την ανάπτυξη ενός υπολογιστή χαμηλού κόστους. Στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν αναπτυχθεί αρχιτεκτονικές λειτουργίας του υπολογιστή, κάθε μία απ’ αυτές ...
  • Μελέτη αξιολόγησης συστημάτων με ABS 

   Πατέλης, Ζαχαρίας; Πριμηκύριος, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Η παρούσα πτυχιακή αποτελεί μια αξιολόγηση του συστήματος ABS με την χρήση ηλεκτρομαγνητικού φρένου, αντί του κοινού μηχανικού φρένου, ελεγχόμενο από μικροελεγκτή. Θεωρήθηκε απαραίτητο αρχικά να γίνει μια εκτενής αναφορά ...
  • Μελέτη Η/Μ διαταραχών κινητής τηλεφωνίας 

   Αργυρού, Νικοκλής; Abdelsayed, Ahmed Marei Abdelrehim (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθούν οι διαταραχές Η/Μ πεδίου κινητής τηλεφωνίας υπό διαφορετικές συνθήκες κλήσης και απόστασης από τον εκπομπό Θα μελετηθεί η επίδραση της τεχνολογίας του κινητού, του παρόχου και της ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη VoIP τηλεφωνίας και των εφαρμογών της 

   Νικολόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συγχώνευση των δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας, με στόχο τη μείωση του κόστους επικοινωνίας, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για πολλές εταιρείες και οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, η ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής αξιολόγησης κατηγοριοποιητών συναισθηματικής ανάλυσης (sentiment analysis classifiers) με βάση κειμενική πληροφορία 

   Μπάρε, Αντονέλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εξαγωγή του συναισθήματος από κείμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης και κατηγοριοποίησης κειμενικής πληροφορίας καθώς και άλλων κειμένων για την εκπαίδευση αυτών. ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής για λήψη ειδησεογραφικού υλικού (FeedUp) 

   Καρκάνη, Σοφία; Πεντεδέκας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων καθώς και των εφαρμογών μέσω διαδικτύου είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο ο συνδυασμός των δυο αυτών τομέων για την πληρέστερη ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων σχεδίασης με FPGA 

   Ντόνη, Ταουλάντ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-22)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα μελετηθούν τρόποι σχεδίασης σύγχρονων και σύνθετων ψηφιακών συστημάτων με τις γλώσσες περιγραφής υλικού και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αυτών τον συστημάτων ...
  • Μελέτη και έλεγχος εναέριας κάμερας 

   Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος; Αντωνόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με έλεγχο εναέριας κάμερας μέσω ρομποτικού συστήματος. Το εκκρεμές αυτό συστημα είναι μία κατηγορία παράλληλων μηχανισμών οδηγούμενα από καλώδια για τη διαχείριση αντικειμένων . Ένα ...
  • Μελέτη και περιγραφή λογισμικού σχεδίου στην πράξη 

   Σγουρός, Εμμανουήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η μελέτη της διαχείρισης ενός λογισμικού σχεδίου (Project Management in Software Deνelopment). Μελέτη όλων των φάσεων ενός λογισμικού σχεδίου, δηλαδή από τα πρώτα βήματα της μελέτης και ...
  • Μελέτη πάνω στα φωτοβολταϊκά συστήματα και υλοποιήση συστήματος ΜΡΡΤ 

   Κωτσαγγέλης, Παύλος; Κουνάδης, Σταύρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη πάνω στην απολαβή της ηλιακής ενέργειας μέσω διαφόρων συστημάτων. Επίσης γίνεται αναφορά στον τρόπο αποθήκευσης αυτής της ενέργειας και στις διάφορες μεθόδους ...
  • Μελέτη πρωτοκόλλων κρυπτογραφίας 

   Γεωργοπούλου, Άννα Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη Κρυπτογραφία, αναλύοντας τις βασικές της έννοιες, τεχνικούς όρους καθώς και διάφορους αλγορίθμους (συμμετρικούς και ασύμμετρους) που έχουν αναπτυχθεί ιστορικά, κατά το πέρασμα ...
  • Μελέτη στην ασφάλεια χρηματικών συναλλαγών τραπεζικών δικτύων 

   Μπίρμπας, Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να γίνει η μελέτη για την Ηλεκτρονική Tραπεζική και την ασφάλεια των συναλλαγών. Η Hλεκτρονική Tραπεζική (Ε-banking) είναι μια υπηρεσία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσων αφορά την λειτουργία ...
  • Μελέτη σχεδιασμός και υλοποίηση firewall για ασύρματα δίκτυα 

   Παπαδόπουλος, Χρήστος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει πως μπορεί να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα προστασίας (firewall) του δικτύου υπολογιστών που διαθέτουμε από ανεπιθύμητες επισκέψεις από/προς το δίκτυο του από/σε ...
  • Μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Πάτρας με δείκτες 

   Κούτρος, Χρήστος; Σαρμπάνης, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί συμβολή στη μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής της Πάτρας μέσω μετρήσεων των αιωρουμένων σωματιδίων PM10 που πάρθηκαν από σταθμό εγκατεστημένο στο κέντρο της πόλης. Στο ...
  • Μελέτη του διαδικτύου των πραγμάτων: αρχιτεκτονική, εφαρμογές και μελλοντικό όραμα 

   Φαραντάτος, Ευάγγελος; Βυζανιάρης, Αριστείδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Στις μέρες μας ένας από τους κύριους στόχους του Διαδικτύου είναι η ανάπτυξή του ώστε να παρέχει τη δυνατότητα απόλυτης επικοινωνίας, όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων αλλά και μεταξύ των ανθρώπων με συσκευές και μεταξύ των ...
  • Μελέτη των δικτύων LiFi & σύγκριση με τα WiFi 

   Κυπραίου, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας. Γίνεται ιστορική αναδρομή και περιγραφή λειτουργίας βασικών δομών δικτύων (ενσύρματα δίκτυα και ασύρματα δίκτυα). Έπειτα, γίνεται περιγραφή και ανάλυση ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"