Now showing items 258-277 of 374

  • Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος "Alice" και ανάπτυξη διδακτικού υλικού 

   Σιδέρη, Αγγελική; Φτωχογιάννη, Βασιλεία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την κατανόηση βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος 'Alice". Ο στόχος της πτυχιακής ...
  • Οδήγηση Bi-ped μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 

   Αγγέλης, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έρχεται σαν συνέχεια της πτυχιακής εργασίας των Αποστόλη Γαλανόπουλου και Αλέξανδρου Ντίτορα: Biped robot 9DOF controlled via android application (bluetooth and arduino). Στα πλαίσια ...
  • Οδήγηση ηλεκτρικού brushless DC κινητήρα και μετατροπή του σε γεννήτρια 

   Τσομπάνης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί την μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή κυκλώματος οδήγησης κινητήρα τύπου Brushless DC. Αποτελεί μια αναφορά, στους κινητήρες , με ειδικότερη έμφαση τον τρόπο λειτουργίας των ...
  • Οδηγός για την ανάπτυξη ιστοσελίδων 

   Μέτση, Σιλβίτα; Κωνσταντάρα, Άρτεμις (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η πτυχιακή αυτή αποτελεί την κορύφωση των γνώσεων που εισπράξαμε από την φοίτηση μας στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε κατανοητές τις έννοιες και χρήσεις των βασικών προγραμμάτων για την σχεδίαση ...
  • Οι γυναίκες στην επιστήμη της πληροφορικής 

   Γκαραβέλα, Ευσταθία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-03)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσσεται η παρουσία του γυναικείου φύλου στον κλάδο της Επιστήμης της Πληροφορικής. Αρχικά, αναφέρεται ότι η Επιστήμη της Πληροφορικής είναι ένα ανδροκρατούμενο πεδίο, με τα ποσοστά να ...
  • Οι εννοιολογικοί χάρτες και η εφαρμογή τους στο μάθημα του προγραμματισμού 

   Τομπουσόγλου, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
   Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι μια μορφή διαγράμματος που βασικό στόχο έχει την απεικόνιση της φυσικής γλώσσας και της ανθρώπινης σκέψης σε μια οργανωμένη «εικονική» γλώσσα με κοινά βασικά χαρακτηριστικά με απώτερο σκοπό ...
  • Οι λειτουργίες του έξυπνου σπιτιού στο πλαίσιο του διαδικτύου των πραγμάτων 

   Χαψής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-22)
   Στον 21ο αιώνα πλέον, η τεχνολογία εξελίσσεται με τρομερή ταχύτητα και έχει γινεί βασικό κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου. Προσφέρει άμεση ενημέρωση μέσω των έξυπνων συσκευών, ασφάλεια αλλά και άνεση. Το έξυπνο σπίτι είναι από ...
  • Ολοκληρωμένο διαδικτυακό σύστημα αξιολόγησης σπουδαστών 

   Κωστόπουλος, Βίκτωρ - Ευστάθιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
  • Οπτικές ίνες 

   Γιόρτσιος, Αθανάσιος; Τσορμπατζόγλου, Γεωργία-Χρυσοστόμη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-28)
   Οι οπτικές ίνες είναι η επιτομή της τεχνολογίας στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Για τον λόγο αυτό οι εφαρμογές τους αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό. Πλέον φτάνουν στο σημείο να τερματίζονται τα δίκτυα οπτικών ινών ...
  • Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων - εφαρμογές 

   Πέτικας, Φοίβος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο απώτερος σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι εκτός από την κατανόηση και την δημιουργία εφαρμογών που αφορούν την οπτική αναγνώριση κειμένου, η συνειδητοποίηση των λύσεων που ο προγραμματισμός μπορεί να προσφέρει στη ...
  • Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων με συσκευή Android 

   Αρμένης, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής αναγώρισης χαρακτήρων για συσκευές Android. Συγκεκριμένα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζεί απο κάποια φωτογραφία τον αριθμό που αναγράφεται στα ρολόγια της ΔΕΗ ...
  • Οπτοηλεκτρονική 

   Κοντογιάννη, Βασιλική; Μιχαηλίδης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η Οπτοηλεκτρονική. Οπτοηλεκτρονική είναι ο κλάδος της φυσικής και της ηλεκτρονικής που ασχολείται με τις διατάξεις της στερε- άς κατάστασης αλλά και με την ηλεκτρομαγνητική ...
  • Οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων σημάτων και συστημάτων με Matlab 

   Κετσεμενίδης, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-26)
   Σκοπός της παρούσας Πτυχιακής εργασίας είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Η ύλη που καλύπτεται εκτείνεται πέραν των ...
  • Παρακολούθηση ηλικιωμένων με άνοια μέσω εφαρμογής Android 

   Βαρέσης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται και περιγράφονται οι τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών για smartphones και αναπτύσσεται μια εφαρμογή με χρήση της πλατφόρμας Android SDK. Στην εισαγωγή αναλύεται και παρουσιάζεται η ...
  • Παραμετρική 3D σχεδίαση και μοντελοποίηση με Autodesk Inventor 

   Φλώρος, Σπυρίδων; Σπυροπούλου, Φλώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των εντολών, των εργαλείων αλλά και των μεθόδων παραμετρικής 3D σχεδίασης του σχεδιαστικού προγράμματος της Autodesk που ονομάζεται Inventor. Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί ...
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου με δυνατότητα φιλοξενίας πολλαπλών καταστημάτων 

   Καλεπανάγος, Διονύσιος; Γαϊτανάκης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η πτυχιακή αυτή αφορά μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορείου η οποία θα έχει δυνατότητα να φιλοξενεί πολλαπλά μαγαζιά. Σε αυτήν την εφαρμογή θα υπάρχουν 3 ειδών χρήστες: Ο Διαχειριστής, ο Πωλητής και ο αγοραστής. Ο ...
  • Πλατφόρμα λήψης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και προβολής δεδομένων υγείας με χρήση έξυπνων πρακτόρων προγραμματισμού 

   Κακύρης, Αλέξανδρος; Μαστρογιαννόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Τα τελευταία χρόνια μεγάλοι τεχνολογικοί και όχι μόνο κολοσσοί έχουν διανείμει στην αγορά τα smartwatches ή αλλιώς wearables ή πολύ πιο απλά τα έξυπνα ρολόγια. Μια από αυτές τις εταιρείες είναι και η Fitbit η οποία ...
  • Πλατφόρμα υπηρεσιών έξυπνης πόλης για τον εντοπισμό,την ανίχνευση και την καταμέτρηση ατόμων 

   Εμμανουήλ, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανίχνευση της κίνησης των ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο και τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσα από αυτή την διαδικασία. Η ροή των ανθρώπων σε μία ...
  • Πλήρης διαδικτυακός έλεγχος οικίας 

   Γωνιωτάκης, Γεώργιος; Παπαζιάν, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Στην σημερινή εποχή όπου οι καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες πολλαπλασιάζονται δημιουργείται η ανάγκη η κατοικία μας να αποκτάει συνεχώς μεγαλύτερη λειτουργικότητα έτσι ώστε να μας καλύπτει. Γι` αυτό τον λόγο διάφορες εταιρίες ...
  • Πληροφοριακό σύστημα τουριστικών μονοπατιών με χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης 

   Πετρόπουλος, Χρήστος; Κολοβός, Χριστόφορος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   O σχεδιασμός μιας διαδρομής είναι ένα απαιτητικό έργο για ταξιδιώτες που επισκέπτονται άγνωστους σε αυτούς τουριστικούς προορισμούς. Αρχικά οι ταξιδιώτες θα πρέπει να περιορίσουν τις επιλογές τους σε ένα υποσύνολο των ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"