Now showing items 354-373 of 374

  • Υλοποίηση Firewall, Router και DNS Server σε πλατφορμα LINUX/UNIX 

   Παπάς, Λαέρτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην εργασία αυτή εξετάζονται τρία κύρια στοιχεία που απαρτίζουν το Ιντερνετ σήμερα : Δρομολογητές, DNS και fίrewall. Γίνεται υλοποίηση τους σε λειτουργικά συστήματα Lίnux και Unίx και αναλύουμε ποια είναι τα κύρια ...
  • Υλοποίηση OpenStack σε εικονικό περιβάλλον 

   Βουρόπουλος, Θεώδορος; Πυραλής, Πάρις - Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία μια υπηρεσίας η οποία θα δίνει την δυνατότητα ελέγχου υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών πόρων μέσω ενός Web Browser μέσω της εφαρμογής cloud computing OpenStack. Το ...
  • Υλοποίηση συστήματος απομακρυσμένης επιτήρησης κυψέλης μελισσών 

   Σμυρνάκης, Απόστολος; Καποδίστριας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης κυψέλης μελισσών, με μέτρηση βάρους και μετεωρολογικών συνθηκών. Η αποστολή δεδομένων γίνεται με χρήση δικτύου GSM ή WiFi.
  • Υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Packet Tracer 

   Γρηγοροπούλου, Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-16)
   Στην παρούσα Διπλωματική εργασία παρουσιάζονται διδακτικές προσεγγίσεις μέσω σχεδίων και εικόνων του προγράμματος Packet Tracer με στόχο την εισαγωγή των χρηστών – μαθητών αρχικά στις βασικές έννοιες των Δικτύων και του ...
  • Υπηρεσίες cloud computing με Office 365: Μια μελέτη περίπτωσης στο ΤΕΙ Πειραιά 

   Τσάμης, Κωνσταντίνος; Μαριέττος, Μιχάλης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06-12)
   Η χρησιμότητα του cloud computing είναι αδιαμφισβήτητη καθώς αποτελεί την ικανότητα κάλυψης αναγκών οποιουδήποτε σε πόρους, μέσω του διαδικτύου, ευέλικτα και οικονομικά. Αξιοποιώντας το, η Microsoft προσφέρει αρκετές υπηρεσίες, ...
  • Υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου στο διαδίκτυο με το WordPress και το Office365 

   Μπότσης, Αργύριος; Ξανθός, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Η διαχείριση περιεχομένου στο διαδίκτυο αποτελεί μια ενδογενής συνεργατική διαδικασία κατά την οποία μάλιστα εμπλέκονται διαφορετικοί ρόλοι και αρμοδιότητες. Σήμερα, στην εποχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από ...
  • Υποβολή και διαχείριση αιτήσεων προγράμματος Erasmus μέσω εφαρμογής android 

   Μανώλης, Δημήτριος; Ρακιτζής, Γεώργιος-Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-17)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται μια εφαρμογή Android μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να υποβάλει και να διαχειρίζεται, μέσω του Smartphone του, αιτήσεις για τα διαθέσιμα προγράμματα ERASMUS που ...
  • Υπολογιστικά συστήματα ανοχής σφαλμάτων 

   Καρφάκης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αξιόπιστων υπολογιστικών συστημάτων. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί από την αρχή της ιστορίας τους, πλήθος αξιόπιστων συστημάτων ...
  • Φωνητικές εντολές για κίνηση αμαξιδίου μέσω Android 

   Ζησόπουλος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-10)
   Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής Android για να ελέγξει ένα ρομπότ. Μια εκ τον δυνατοτήτων ανάπτυξης της πλατφόρμας Android είναι η συγχώνευση της με τον μικροεπεξεργαστή Arduino. Η παρούσα ...
  • Χειρισμός ηλεκτρικής κλειδαριάς με Arduino μέσω εφαρμογής Android 

   Κόλλιας, Γεώργιος; Βελής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-10-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον χειρισμό μιας ηλεκτρική κλειδαριάς που είναι συνδεδεμένη με την πλατφόρμα arduino. Ο χειρισμός αυτός επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα κινητό ή tablet με το λογισμικό android. ...
  • Χρήση ρομποτικού οχήματος για προσδιορισμό αντικειμένων στον χώρο 

   Αθανασίου, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη , σχεδιασμό, κατασκευή και προγραμματισμό ενός ρομποτικού οχήματος με σκοπό την ανάδειξη των οφελών που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου είδους τεχνολογίας. Το ρομπότ ...
  • Χρήση τεχνολογιών προσωπικών δικτύων για ανίχνευση πλήθους 

   Γιαννούσης, Χρήστος; Ζορμπάς, Κυριάκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την xρήση τεχνολογιών προσωπικών δικτύων για ανίχνευση πλήθους. Συγκεκριμένα οι τεχνολογίες που θα αναλύσουμε είναι αρχικά, η περίπτωση των κινητών δικτύων(GSM / 3G / 4G) και έπειτα ...
  • Χρήση του λογισμικού ArcGIS για τη μελέτη της χωρικής κατανομής των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα 

   Αξυπόλυτος, Εμμανουήλ Α.; Μουρελάτος, Σπυρίδων Π. (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-11-18)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη της χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης στον Ελλαδικό χώρο, με την χρήση του Γεωπληροφοριακού Συστήματος Δεδομένων ArcGIS. Με χρήση του ArcGIS έγινε οπτικοποίηση των μέσων ...
  • Χρηματοοικονομικές εφαρμογές με το Matlab 

   Κολλιοπούλου, Αικατερίνη-Αθηνά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η μεγάλη υπολογιστική δύναμη και ευχρηστία του Matlab το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην επίλυση απλών και σύνθετων χρηματοοικονομικών εφαρμογών. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, μέσα από μια συστηματική παρουσίαση ...
  • Χωριτική και χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας 

   Μαγούλης, Άγγελος; Καραδήμας, Χρήστος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-09)
   Η επιλογή του θέματος της Πτυχιακής Εργασία μας οφείλεται στη γενικότερη στροφή της σύγχρονης κοινωνίας στη μελέτη του περιβάλλοντος . Καθώς η τεχνολογία και η κοινωνία των ανθρώπων εξελίσσονταν , οι φυσικοί πόροι ...
  • Ψηφιακή γεωργία - Εφαρμογές πληροφορικής (με χρήση Arduino) 

   Αρώνης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-02)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να δείξει τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις στον αγροτικό τομέα και τη χρήση του Αrduino, κάτι που αναπτύσσετε αναλυτικά στο τρίτο μέρος της εργασίας.
  • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με Visual Studio και OpenCV 

   Αδάμ, Κωνσταντίνος; Καπετάνιος, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αυτόνομων προγραμμάτων για την ψηφιακή επεξεργασία ασπρόμαυρων εικόνων, με την αξιοποίηση των βιβλιοθηκών της OpenCV σε συνδυασμό με το Visual Studio των Windows. Στο ...
  • Ψηφιακή επεξεργασία ήχου 

   Ελίντιον, Ντέντε Π. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Ψηφιακή επεξεργασία και ανάγνωση εγγράφων 

   Ελευθερίου Στεφάνογλου, Μαρίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν στη ψηφιοποίηση είναι: η ανάγκη εξοικονόμησης , η τάση, η προστασία του υλικού , τα νέα ερευνητικά εργαλεία, η αναπαραγωγή τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια της εργασίας. Για να ...
  • Ψηφιακό studio επεξεργασίας ήχου με χρήση του NI myDAQ και LabVIEW 

   Ντόκος, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05)
   Στη παρούσα διπλωματική εργασία, αντικείμενο μελέτης είναι η ψηφιακή επεξεργασία ηχητικών σημάτων με τη χρήση συσκευών συλλογής δεδομένων. Αρχικά, παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφοροι τύποι συστημάτων συλλογής δεδομένων ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"