Now showing items 10-29 of 374

  • On-line οδηγός χρήσης του Joomla για την δημιουργία ιστοτόπων 

   Παπαδόπουλος, Παντελής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από οδηγούς χρήσης του Joomla. Αρχικά, αναλύονται κάποια Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Joomla, WordPress κ.α.) ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στην συνέχεια ...
  • Physical systems simulation using SIMSCAPE 

   Μεντζελόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-09)
   The thesis introduces the user on how to create physical systems using SIMSCAPE and run simulations for these systems. The thesis walks the reader through the process of getting familiar with the MATLAB and Simscape ...
  • Python vs Matlab 

   Μηλιώνη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-29)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται η γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα, που αποτελεί και γλώσσα προγραμματισμού, Matlab. Η παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα ...
  • Research and development of autonomous vessel 

   Μουστής, Παναγιώτης; Σεϊνταρίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   In the present study, the construction of an autonomous - unmanned vessel is presented. Several innovative technologies have been used for its implementation, each has a great amount of advantages and potentials. First of ...
  • Web application για την ενημέρωση του χρήστη περί εκπτώσεων των συνεργαζόμενων supermarket 

   Λιούτας, Χρήστος; Λαμπαδάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μίας web εφαρμογής για την δημιουργία και διάθεση των προσφορών των supermarkets. Παρόμοιες εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί από supermarkets για τα δικά τους προϊόντα. Η ...
  • Άδειες λογισμικού και πατέντες 

   Οικονομόπουλος, Βλάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το θέμα της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι "Οι Άδειες Λογισμικού και οι Πατέντες".Θα προσπαθήσω λοιπόν παρακάτω,να εξηγήσω τι είναι το λογισμικό και ποια είδη λογισμικού υπάρχουν,τι είναι οι πατέντες και τέλος τι είναι,ποιες ...
  • Άτομα κωφά / βαρήκοα και τεχνολογία 

   Κατσικάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν εκτός από σωματικές ψυχολογικές κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες.Η βαρηκοΐα πλήττει μεγάλο αριθμό ατόμων (1 στους τρεις άνω των 60 ετών), έτσι η τεχνολογική εξέλιξη σε ...
  • Ανάλυση ιχνών μακράς μνήμης σε διαταραχές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου περιβάλλοντος συχνοτήτων MHz 

   Γαρδικιώτη, Ασπασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-06)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη θεωρία στοχαστικών διαδικασιών και στατιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη φρακταλικών χρονοσειρών μακράς μνήμης ληφθείσες από τις γεωφυσικές μελέτες. Η κίνηση Brown είναι ένα στοχαστικό ...
  • Ανάλυση και αλληλεπίδραση του 5G, Iot και cloud computing 

   Ραδίτσας, Νικόλαος; Καλούμενος, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Η παρούσα πτυχιακή είναι μια γενική αναφορά στα επιμέρους κομμάτια που προαναφέρθηκαν, δηλαδή το διαδίκτυο των πραμάτων, τα δίκτυα πέμπτης γενιάς όπως επίσης γίνεται και μια αναδρομή στις προηγούμενες γενιές και τέλος στο ...
  • Ανάλυση και προσομοίωση Σ.Α.Ε με labVIEW 

   Κονίδης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει και προσομοιώσει Αναλογικά και Ψηφιακά Σ.Α.Ε καθώς και τους ελεγκτές τριών όρων στο Labview. Η προσομοίωση (εξομοίωση) προσφέρει στov αναλυτή και σχεδιαστή συστημάτων ...
  • Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών και αναλογικών φίλτρων με εφαρμογές 

   Βασιλάκη, Γεωργία; Βε, Παρασκευή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
  • Ανάλυση συναισθήματος σε ελληνικό κείμενο με χρήση αλγόριθμων μηχανικής μάθησης 

   Λιουδάκης, Μιχαήλ; Αλεξανδράκης, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ανάλυση συναισθήματος σε ελληνικό κείμενο, το οποίο έχει εξαχθεί από κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν διάφορες τεχνικές για την επίτευξη του στόχου αυτού με την χρήση δύο σετ ...
  • Ανάλυση των SVM (Support Vector Machines) νευρωνικών δικτύων και λογισμικού εφαρμογών 

   Κανελλόπουλος, Κλεισθένης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-08-28)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσσονται τα νευρωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα οι αλγόριθμοι εκμάθησης Suppω·t Vectoι- Macl1i11e. Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (SVM) αποτελούν μία σύγχρονη αποτελεσματική προσέγγιση ...
  • Ανάπτυξη cloud υποδομής με σύγχρονες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα 

   Ταξίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ϱαγδαία αύξηση υπολογιστικών απαιτήσεων για την εξυπηρέτηση ολοένα και πιο απαιτητικών τεχνολογιών που υιοθετούνται από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλίµακας. Το λογισµικό γίνεται συνεχώς ...
  • Ανάπτυξη Game Engine σε C++ 

   Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Το παρών έγγραφο αποτελεί την πιο δυνατή προσπάθεια ανάλυσης της λειτουργί- ας της Engine. Το έγγραφο λοιπόν χωρίζεται σε 3 μεγάλα κομμάτια. 1. Εισαγωγή Ξεκινάω με μια περιγραφή της, καθώς και την απαρίθμηση των επιμέρους ...
  • Ανάπτυξη PID ελεγκτή θερμοκρασίας με τη βοήθεια Raspberry Pi και Matlab 

   Κρίγκας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-02)
   Βασικός σκοπός της εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Raspberry Pi και το MATLAB. Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Raspberry Pi καθώς και ...
  • Ανάπτυξη PID ελεγκτή με Matlab και Αrduino 

   Νικητοπούλου, Ελευθερία; Χαρμπή, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05)
   Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Matlab και το Arduino. Στόχος ήταν η θερμοκρασία στο "κουτί" που δημιουργήσαμε να διατηρείται σταθερή ...
  • Ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιού στρατηγικής με χρήση της μηχανής Unity 

   Κρεζίας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-17)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιού στρατηγικής με χρήση της μηχανής Unity. Χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού C#. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα ...
  • Ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών με χρήση της game engine unity 

   Σπέντζας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-06-26)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών με χρήση της game engine Unity. H ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της βιομηχανίας της διασκέδασης και ένας πολύ ...
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση προγραμμάτων, αιθουσών και εκδηλώσεων Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

   Τσίτσης, Άγγελος; Παπαδοπούλου, Ζωή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση προγραμμάτων, αιθουσών και ζωντανών εκδηλώσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.Η ανάπτυξη της ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"