Now showing items 1-20 of 50

  • Internet of things 

   Μούρτου, Αλεξία; Κυράνας, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Φαίνεται να διανύουμε μία νέα εποχή στην τεχνολογία των υπολογιστών που πολλοί αποκαλούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων (the Internet of Things (IoT)). Μηχανή με μηχανή, μηχανή στην υποδομή, μηχανή στο περιβάλλον, το Διαδίκτυο ...
  • LabView and Vi Server Connectibility 

   Στρατής, Αλβέρτος; Μισύρης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις διασυνδέσεις μου μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση του LabView. Γίνεται ανάλυση των τεχνολογιών που δίνουν την δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων, αλλά και ελέγχου του ...
  • Physical systems simulation using SIMSCAPE 

   Μεντζελόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-09)
   The thesis introduces the user on how to create physical systems using SIMSCAPE and run simulations for these systems. The thesis walks the reader through the process of getting familiar with the MATLAB and Simscape ...
  • Ανάπτυξη Game Engine σε C++ 

   Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Το παρών έγγραφο αποτελεί την πιο δυνατή προσπάθεια ανάλυσης της λειτουργί- ας της Engine. Το έγγραφο λοιπόν χωρίζεται σε 3 μεγάλα κομμάτια. 1. Εισαγωγή Ξεκινάω με μια περιγραφή της, καθώς και την απαρίθμηση των επιμέρους ...
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων κειμένου 

   Γκούρα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αυτόματης αναγνώρισης χαρακτήρων κειμένου. Στα πρώτα κεφάλαια αναφερθήκαμε σε βασικές έννοιες και χρήσεις της επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας και ...
  • Αριθμομηχανή/ Μετατροπέας αριθμητικών συστημάτων - Εφαρμογή σε Android 

   Δημητρίου, Ορέστης; Μουστάκας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-05)
   Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε εφαρμογή Android ή οποία πραγματοποιεί αριθμητικές πράξεις, σε ένα αριθμητικό σύστημα όπως είναι το δυαδικό ή ακόμα και μεταξύ αριθμών που ανήκουν σε διαφορετικά ...
  • Ασύρματη ενημέρωση οθόνης κειμένου με LED 

   Κωτσάκης, Ανδρέας; Λυμπέρης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-11)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος με δυνατότητα διαχείρισης οθόνης από συστοιχίες φωτοδιόδων (LED Dot-Matrix). Η διαχείριση της οθόνης και η αποστολή του μηνύματος προς απεικόνιση ...
  • Αυτόνομο όχημα - Αποφυγή εμποδίων με την χρήση Raspberry Pi 

   Πούλας, Αριστείδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
  • Αυτόνομο όχημα - Αυτόματο parking με τη χρήση Raspberry Pi 

   Βασιλόπουλος, Χρήστος; Αναγνωστάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
  • Αυτόνομο όχημα κινούμενο με την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας 

   Ξενικάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός αυτόνομου οχήματος τεσσάρων τροχών το οποίο αναπτύχθηκε πάνω σε μια πλατφόρμα «Raspberry Pi 2 Model B». Πάνω στο όχημα υπάρχει μια κάμερα με την οποία γίνεται και ...
  • Βιομηχανική ρομποτική 

   Καρράς, Παναγιώτης - Άγις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-07)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Βιομηχανικής Ρομποτικής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της Βιομηχανικής Ρομποτικής, αρχίζοντας από τα ρομπότ της αρχαιότητας και την ιστορία της ...
  • Δημιουργία Android εφαρμογής οδηγού πόλης για σπουδαστές για smartphones 

   Καγιάννης, Πασχάλης; Σκιαδιώτη, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμνο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λογισμικό Android της Google. Η επιλογή του θέματος αυτού έγινε λόγω της ραγδαιάς ανάπτυξης της αγοράς ...
  • Διδακτική της πληροφορικής 

   Κοκκινάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή έγινε μια προσπάθεια περιγραφής του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, όσον αφορά στη διδασκαλία της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, αυτή η πτυχιακή αποτελείται από τρείς θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ...
  • Διδακτική του προγραμματισμού: μια μελέτη περίπτωσης με χρήση του App Inventor 

   Παπουτσόγλου, Ευστράτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-22)
   Στην εποχή μας η παρουσία της τεχνολογίας, και ιδιαίτερα με τη μορφή των έξυπνων συσκευών, σε κάθε πτυχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων θεωρείται πλέον κάτι περισσότερο ίσως από δεδομένη. Ο άνθρωπος, το πιο προσαρμοστικό ...
  • Έλεγχος ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με το σύστημα Raspberry Pi 

   Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος; Σαγώνας, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση συστημάτων ελέγχου κινητήρων συνεχούς τάσης με χρήση του μικροϋπολογιστικού συστήματος Raspberry Pi. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του συστήματος Raspberry Pi και ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μαρίνα, Αρντίτ; Μπικίκου, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή Android για τη διαχείριση ενός έξυπνου σπιτιού που ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή Arduino. Για το έξυπνο σπίτι, υλοποιήθηκε μία πλακέτα Arduino η οποία ...
  • Έξυπνο σπίτι με τη βοήθεια φωνητικών οδηγιών σε κινητή συσκευή IOS 

   Παπαγεωργίου, Άγγελος-Σπυρίδων; Ντιβιντάρι, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η ιδέα πίσω από αυτό το project δημιουργήθηκε από το συνεχόμενο κύμα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στο σπίτι μας για να διευκολύνουν την ζωή μας. Έτσι σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ότι είχαμε μάθει για τα ηλεκτρονικά μέσα ...
  • Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

   Μανιάτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-03)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκμάθηση του λογισμικού πακέτου LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων πολλαπλής επιλογής και ερωταπαντήσεων ΣωστούΛάθους. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η παρουσίαση μιας άμεσης και ...
  • Ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα 

   Αγγελούδης, Γεώργιος; Καρούνιας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη, τη σχεδίαση καθώς και τη χρήση των ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων. Παρουσιάσαμε κάποια παραδείγματα ενσωματωμένης υπολογιστικής, που συναντάμε στην καθημερινότητα ...
  • Επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με το raspberry pi 

   Παπαδάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων είναι δυο επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της μετάδοσης εικόνων στη ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"