Now showing items 1-12 of 12

  • Blockchain, κρυπτογραφία και αποκεντρωμένα δίκτυα: ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης 

   Νικοπούλου, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-16)
   Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν και θα αναλυθούν οι θεμελιώδεις τεχνολογίες του blockchain, της κρυπτογραφίας και των αποκεντρωμένων δικτύων. Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνολογιών, συνηθέστερα αναφερόμενος ως blockchain, ...
  • Ασύρματες επικοινωνίες με ραδιοσυχνότητες και οπτικά μέσα 

   Καραγιαννόπουλος, Βασίλειος; Μαρκουλάκη, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την παρουσίαση των ασύρματων επικοινωνιών. Γίνεται ανάλυση αυτών σε δύο μέσα μετάδοσης, τον αέρα και το φως. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη των διαμορφώσεων και των χαρακτηριστικών ...
  • Βασικές αρχές δικτύων και πρωτόκολλα δρομολόγησης 

   Ζηνέλης, Ορέστης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Διασύνδεση απομακρυσμένων δρομολογητών με χρήση ασφαλούς επικοινωνίας σημείου προς σημείο, πάνω από πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης 

   Μιχαλακάκος, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-14)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης, την Δυναμική Δρομολόγηση και τα πρωτόκολλα ασφαλούς επικοινωνίας σε δίκτυα IP και χωρίζεται σε 2 μέρη: 1) Θεωρητικό (Κεφ. 1,2) στο οποίο γίνεται αναλυτική αναφορά στα ασύρματα ...
  • Επικοινωνία δεδομένων 

   Μπρούμας, Θεόδωρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η επικοινωνία υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου λογισμικού. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας χρησιμοποιήθηκαν διάφορες διατάξεις και συσκευές για την επικοινωνία ...
  • Επιτήρηση οικίας μέσω Wi-Fi 

   Καραχάλιος, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03)
   Αυτή η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στους τομείς του ασύρματου δικτύου και του αυτοματισμού και με ποιο τρόπο μπορούν να συνδυαστούν για την διευκόληνση της καθημερινότητας του ανθρώπου. Πρόκειται για μια κατασκευή η οποία ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη VoIP τηλεφωνίας και των εφαρμογών της 

   Νικολόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συγχώνευση των δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας, με στόχο τη μείωση του κόστους επικοινωνίας, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για πολλές εταιρείες και οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, η ...
  • Μελέτη των δικτύων LiFi & σύγκριση με τα WiFi 

   Κυπραίου, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας. Γίνεται ιστορική αναδρομή και περιγραφή λειτουργίας βασικών δομών δικτύων (ενσύρματα δίκτυα και ασύρματα δίκτυα). Έπειτα, γίνεται περιγραφή και ανάλυση ...
  • Προσομοίωση ασύρματων δικτύων αισθητήρων 

   Καραΐσκος, Απόστολος; Λαλιώτης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11)
   Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (ΑΔΑ) αποτελούν έναν πολύ σημαντικό ερευνητικό τομέα. Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων είναι ένα σύνολο από διασκορπισμένους αυτόνομους αισθητήρες που έχουν ως κύριο στόχο την παρακολούθηση ...
  • Σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων 

   Χρυσικόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
   Η ανάγκη για επικοινωνία ήταν ανέκαθεν μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου, είναι ο λόγος για τον οποίο εξελιχθήκαμε και γι’ αυτό δώσαμε τεράστια βάση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία με ...
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος διαμεσολάβησης για τη σύνδεση πλατφόρμας οικιακού αυτοματισμού στο διαδίκτυο των αντικειμένων 

   Κεχαγιά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Ολοένα και περισσότερο μπαίνει στη καθημερινότητά μας πλέον o όρος Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things ή IoT). Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου είναι ραγδαία και καθημερινώς έχουμε νέα τεχνολογικά επιτεύγματα. ...
  • Το internet of things στον τομεα της υγείας 

   Λιάπη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
   Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο ρόλος του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στην υγειονομική περίθαλψη. Το IoT αποτελεί μία τεχνολογία αιχμής που έρχεται στο προσκήνιο της κοινωνίας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"