Πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες για να βρείτε πτυχιακές εργασίες σπουδαστών του τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Καραμολέγκος και Elbisco 

  Κονγκίνη, Φιόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-29)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών Καραμολέγκος και ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ-ELBISCΟ. Η προσέγγιση σε επίπεδο ανάλυσης γίνεται με τη χρήση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών,με στόχο την πληροφόρηση ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων «Praktiker Hellas» 

  Καραγιάννη, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-10)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.Στο πρώτο κεφάλαιοτης εργασίας αναφέρεται ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ««ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» & «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» 

  Κοσμίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-29)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθούν οι οικονομικές καταστάσεις των Soupermarket ΑΒ Βασιλόπουλος και ΜΕΤΡΟ, όπου και οι δυο εταιρίες ξεκίνησαν την ίδια χρονική περίοδο.. Το συγκεκριμένο κοινό χαρακτηριστικό ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του ομίλου "Υγεία ΑΕ" για την περίοδο 2008-2017 

  Δημόπουλος, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-03)
  Με την παρούσα πτυχιακή εργασία, με θέμα την “Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ομίλου Υγεία Α.Ε. για την περίοδο 2008 –2017” γίνεται κατανοητή η έννοια και ο σκοπός της ανάλυσης των ...
 • Φορολογική ανάλυση φορολογικών παραδείσων στην Ευρώπη: οι περιπτώσεις της Κύπρου, Ιρλανδίας και Βουλγαρίας 

  Μαχαίρας, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
  Η παρούσα εργασία στόχο έχει την σύγκριση σε επίπεδο βασικών διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος (Νομικών και Φυσικών Προσώπων) μεταξύ της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Η σύγκριση αυτή γίνεται με ...
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση της επιχείρησης ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

  Χαραλαμπάκη, Φωτεινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-29)
  Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός αυτής, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο πλαίσιο της ...
 • Το δικαίωμα της απεργίας 

  Σκουλικαρίτη, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
  Δεν νοείται συνδικαλιστική δράση χωρίς τη δυνατότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να μπορούν να ασκούν πίεση για την επίτευξη των συλλογικών διεκδικήσεών τους. Η απεργία αποτελεί κατεξοχήν μέσο συλλογικής δράσης με ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της ΕΥΔΑΠ 

  Ξανθάκη, Χριστίνα-Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν θέμα τη χρηματοοικονομική ανάλυση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. με τη χρήση αριθμοδεικτών. Σκοπός της είναι να αναδείξει τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα των αριθμοδεικτών για μία οντότητα σε ...
 • Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις – Μελέτη περίπτωσης 

  Βήχου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-30)
  Καθώς οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν κύριο πυλώνα της Ελληνικής οικονομίας, υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια, θεωρίες και απόψεις που στόχο έχουν την απλούστευση των διαδικασιών προμηθειών, στο πλαίσιο μιας αποδοτικής ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της Aegean Airlines S.A. 

  Κυρανάκη, Ασημίνα; Παπαπολυζόπουλος, Αποστόλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-15)
  Η μέτρηση της προόδου των επιχειρήσεων μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ο προσδιορισμός μιας σχέσης για την εξαγωγή ενός λογικού συμπεράσματος σχετικά με την απόδοση της εταιρείας, αποτελούν καθοριστικής σημασίας ...
 • Η ελευθερία του τύπου 

  Ξενιτέλη, Ανδριάνα - Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-20)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στη σημασία και τις αλλαγές της ελευθερίας του τύπου από τον 18ο αιώνα έως και σήμερα. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην άνθιση αλλά και στην κατοχύρωση της ελευθερίας ...
 • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων στον εργασιακό τομέα 

  Γκουσάτου, Ροξάνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-20)
  Στην κάτωθι εργασία, γίνεται μια ανάλυση στην ίση μεταχείριση των δύο φύλων στον εργασιακό τομέα. Παρατίθενται βασικές αρχές που διέπουν την ίση μεταχείριση καθώς και το νομικό πλαίσιο που την κατοχυρώνει τόσο στην Ελλάδα ...
 • Η σημασία του διαδικτύου στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

  Μουρούτσος, Νεκτάριος; Βασίλης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-01)
  Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την συμβολή του διαδικτύου σε αυτές. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη αναφορά στη σημασία και τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, καθώς και τον τρόπο που αυτό ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε. 

  Ελέζι, Ενκελέντα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-26)
  Η εταιρία που μπαίνει στο μικροσκόπιο προς ανάλυση είναι η «SBG Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Ανώνυμη Εταιρία» . Οι λόγοι επιλογής της εταιρίας είναι αρχικά η δυναμική παρουσία της στον τομέα δραστηριοποίησης που ...
 • Ελευθερία κινήσεων κεφαλαίων 

  Τυρόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
  Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων περιγράφεται στα άρθρα 40 έως 45 της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων εντός της ΕΕ. Αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που στηρίζουν την εσωτερική αγορά της ...
 • Η Ιδιόμορφη λειτουργία των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών 

  Σηφογιαννάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
  Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες είναι νομικά πρόσωπα που συστήνονται με σκοπό την συμμετοχή των ποδοσφαιρικών ομάδων τους στις επίσημες εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις επαγγελματικού ποδοσφαίρου.Η ίδρυση, η οργάνωση ...
 • Σύγκριση επιχειρησιακού προγράμματος των Δήμων Σπάρτης και Παλαιού Φαλήρου 

  Σαμπατακάκης, Δημήτριος; Παρασκευόπουλος-Τσάτσος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
  Το επιστημονικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας, όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, είναι η έννοια του στρατηγικού μάνατζμεντ, στα πλαίσια μια επιχείρησης-οργανισμού. Η έννοια της στρατηγικής, αφορά ...
 • Η διαφήμιση ως τεχνική πώλησης 

  Περήφανος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-19)
  Η διαφήμιση αποτελεί μια αμειβόμενη διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί στρατηγικές και μηνύματα σχετικά με τα οφέλη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με κύριο σκοπό την προώθησή του και την επιρροή της συμπεριφοράς του κοινού ...
 • Λογιστικός και φορολογικός σχεδιασμός Ι.Κ.Ε. 

  Κασιμάτης, Ιάσων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται η δομή των Ι.Κ.Ε., αλλά και ο λόγος επιλογής τους αντί άλλων μορφών εταιρείας. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει φορολογικά και νομικά στοιχεία, συγκριτικά γραφήματα, παραδείγματα και συγκεντρωτικούς ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"