Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

Recent Submissions

 • Eργαλεία λογισμικού για την εξόρυξη δεδομένων: μελέτη και συγκριτική ανάλυση – εφαρμογή σε πρότυπα προβλήματα 

  Γρήγος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-27)
  Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των εργαλείων λογισμικού για το αντικείμενο της Εξόρυξης Δεδομένων. Θα εξεταστούν τα λογισμικά πακέτα RapidMiner, Weka και R, και θα διεξαχθεί συγκριτική ανάλυση σε πρότυπα προβλήματα ...
 • Οπτικές ίνες 

  Γιόρτσιος, Αθανάσιος; Τσορμπατζόγλου, Γεωργία-Χρυσοστόμη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-28)
  Οι οπτικές ίνες είναι η επιτομή της τεχνολογίας στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Για τον λόγο αυτό οι εφαρμογές τους αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό. Πλέον φτάνουν στο σημείο να τερματίζονται τα δίκτυα οπτικών ινών ...
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας 

  Σαπέρας, Ιωάvvης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή μιας πλήρης ενημερωτικής – βιογραφικής ιστοσελίδας, για την καθηγήτρια Αναστασία Βελώνη του τμήματος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής UniversityofWestAttica , ώστε να ...
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων σε επιχειρήσεις εστίασης 

  Λεμονής, Ιωάννης; Σιδηρόπουλος, Διογένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-13)
  Ανάλυση πάνω στα οφέλη που έχει η χρήση του διαδίκτυο των πραγμάτων σε μια επιχείρηση εστίασης καθώς και τρόπους μετατροπής της σε έξυπνη.
 • Ασύρματος έλεγχος ρομποτικού βραχίονα μέσω arduino και εφαρμογής android 

  Μαντακίδης, Παντελεήμων; Μπούρας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-31)
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι αφενός η ολοκλήρωσή της, ως υποχρέωσή μας για την διεκδίκηση του τίτλου σπουδών, αφετέρου δε, η παρουσίαση ταυτοχρόνως μιας ολοκληρωμένης λύσης που συνδυάζει Software και ...
 • Μελέτη των δικτύων LiFi & σύγκριση με τα WiFi 

  Κυπραίου, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-21)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας. Γίνεται ιστορική αναδρομή και περιγραφή λειτουργίας βασικών δομών δικτύων (ενσύρματα δίκτυα και ασύρματα δίκτυα). Έπειτα, γίνεται περιγραφή και ανάλυση ...
 • Δημιουργία ηλεκρονικού καταστήματος με την πλατφόρμα Prestashop 

  Πύλιος, Γρηγόρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
  The present work aims to present the creation of an e-shop with one of the available platforms that have been developed over the past few years, Prestashop. Also this thesis provides useful information about top e-commerce ...
 • Ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση εγγράφων 

  Μουργιάς, Παναγιώτης; Lule, Eldison (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-18)
  Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας για ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση εγγράφων, η οποία απευθύνεται στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πανεπιστημιακό διακρατικό πρόγραμμα ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής περιήγησης σε μονοπάτια «SANTORINITRAIL» για Android 

  Καραμολέγκου, Μαργαρίτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η κατασκευή μιας εφαρμογής Android, που ονομάζεται SantoriniTrail και ενημερώνει τον χρήστη για τα μονοπάτια που υπάρχουν στην Σαντορίνη. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με την χρήση του ...
 • Εφαρμογή Αndroid που εμφανίζει βαθμολογίες και καταχωρεί παρουσίες σπουδαστών με χρήση NFC 

  Μαγαλιός, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μίας εφαρμογής android που μπορεί να εμφανίσει την βαθμολογία από μία λίστα μαθημάτων ή να καταχωρίσει την παρουσία ενός σπουδαστή σε ένα μάθημα και βασίζεται στην ...
 • Αριθμομηχανή/ Μετατροπέας αριθμητικών συστημάτων - Εφαρμογή σε Android 

  Δημητρίου, Ορέστης; Μουστάκας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-05)
  Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε εφαρμογή Android ή οποία πραγματοποιεί αριθμητικές πράξεις, σε ένα αριθμητικό σύστημα όπως είναι το δυαδικό ή ακόμα και μεταξύ αριθμών που ανήκουν σε διαφορετικά ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων συστήματος απομακρυσμένης επιτήρησης κυψέλης μελισσών 

  Κουρέα, Μιχάλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  Αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης κυψέλης μελισσών, με μέτρηση βάρους και μετεωρολογικών συνθηκών. Η αποστολή δεδομένων γίνεται με χρήση δικτύου GSM ή WiFi.
 • Υλοποίηση συστήματος απομακρυσμένης επιτήρησης κυψέλης μελισσών 

  Σμυρνάκης, Απόστολος; Καποδίστριας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  Αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης κυψέλης μελισσών, με μέτρηση βάρους και μετεωρολογικών συνθηκών. Η αποστολή δεδομένων γίνεται με χρήση δικτύου GSM ή WiFi.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για Android, ανέβασμα στο Play Store και χρηματοδότησή της μέσω διαφημίσεων 

  Μουρατίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-26)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής και με το ανέβασμα της στο Google Play καθώς και με το πως μπορούμε να βγάλουμε χρήματα με χρήση διαφημίσεων εντός της εφαρμογής. Η συγκεκριμένη πτυχιακή ...
 • Οι γυναίκες στην επιστήμη της πληροφορικής 

  Γκαραβέλα, Ευσταθία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-03)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσσεται η παρουσία του γυναικείου φύλου στον κλάδο της Επιστήμης της Πληροφορικής. Αρχικά, αναφέρεται ότι η Επιστήμη της Πληροφορικής είναι ένα ανδροκρατούμενο πεδίο, με τα ποσοστά να ...
 • Εγχειρίδιο Dymola (Modelica)) vs. Matlab 

  Λουμιώτη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-05)
  Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την παρουσίαση του επιχειρισιακού μοντέλου προσομοίωσης DYMOLA, καθώς και με την αλληλεπιδρασή του με το περιβάλλον του MatLab. Στις παρακάτω σελίδες περιγράφονται οι τρόποι για τη δημιουργία ...
 • Συσκευή μέτρησης γωνίας για την αποκατάσταση της κίνησης ασθενών 

  Μπελαλής, Γεώργιος; Μπελαλής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
 • Machine learning model in time series 

  Ταμβακίδης, Παναγιώτης; Ισουφάι, Κλάιντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
  Machine learning is a significant part of human technology as it offers a wide range of applications daily, from internet search to talking robots. Time series forecasting is one of many applications that ...
 • Εφαρμογή Arduino για απομακρυσμένο έλεγχο θύρας μέσω ασυρμάτου δικτύου Wi-Fi 

  Κόντη, Έλντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-14)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάσθηκε κάτοψη οικίας με γκαραζόπορτα και δημιουργήθηκε σε μακέτα μαζί με τον μηχανισμό της ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Αναπτύχθηκε σύστημα ελέγχου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ...
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

  Αργυρίου, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Σκοπός της πτυχιακής είναι να κάνει μια εισαγωγή στο σχετικά νέο πεδίο του τεχνολογικού κόσμου που ονομάζεται Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο θεωρείται από πολλούς το επόμενο βήμα εξέλιξης του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"