Now showing items 1-20 of 375

  • 3D Εκτύπωση. Άρση γεωμετρικών περιορισμών. Η νέα βιομηχανική επανάσταση στη δημιουργία εξαρτημάτων 

   Τυρλή, Καλλιρρόη; Καράμπαλης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Η πτυχιακή αυτή έχει σαν στόχο την συναρμολόγηση ενός 3D εκτυπωτή καρτεσιανής γεωμετρίας προκειμένου να γίνουν δοκιμές πάνω στην επεξεργασία των βασικών υλικών. Έγινε παρουσίαση προγράμματος διαχείρισης αρχείων για 3D ...
  • Aνάλυση της ασφάλειας στις υποδομές του νέφους από την σκοπιά του τελικού χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών 

   Γκιώνης, Αργύριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στην σύγχρονη εποχή, η πληροφορία και ο εξοπλισμός πληροφορικής αποτελούν περιουσιακό στοιχείο για τον κάθε οργανισμό και χρήζουν προστασίας. Το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η εργασία, είναι το θέμα που αφορά την ...
  • Blockchain, κρυπτογραφία και αποκεντρωμένα δίκτυα: ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης 

   Νικοπούλου, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-16)
   Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν και θα αναλυθούν οι θεμελιώδεις τεχνολογίες του blockchain, της κρυπτογραφίας και των αποκεντρωμένων δικτύων. Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνολογιών, συνηθέστερα αναφερόμενος ως blockchain, ...
  • E-commerce κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού 

   Γκουλούντ, Σάλουα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη σχεδίαση και δημιουργία ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ευρέως γνωστό ως e-commerce όπου το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά ...
  • Eργαλεία λογισμικού για την εξόρυξη δεδομένων: μελέτη και συγκριτική ανάλυση – εφαρμογή σε πρότυπα προβλήματα 

   Γρήγος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-27)
   Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των εργαλείων λογισμικού για το αντικείμενο της Εξόρυξης Δεδομένων. Θα εξεταστούν τα λογισμικά πακέτα RapidMiner, Weka και R, και θα διεξαχθεί συγκριτική ανάλυση σε πρότυπα προβλήματα ...
  • Firewall επιχειρησιακής τεχνολογίας εντός βιομηχανικής εγκατάστασης 

   Καρελάς, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
   Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν και να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση, διάφορες απειλές για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους. Οι απειλές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον οικονομικό κίνδυνο, τον ...
  • Internet of things 

   Μούρτου, Αλεξία; Κυράνας, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Φαίνεται να διανύουμε μία νέα εποχή στην τεχνολογία των υπολογιστών που πολλοί αποκαλούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων (the Internet of Things (IoT)). Μηχανή με μηχανή, μηχανή στην υποδομή, μηχανή στο περιβάλλον, το Διαδίκτυο ...
  • LabView and Vi Server Connectibility 

   Στρατής, Αλβέρτος; Μισύρης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις διασυνδέσεις μου μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση του LabView. Γίνεται ανάλυση των τεχνολογιών που δίνουν την δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων, αλλά και ελέγχου του ...
  • Machine learning model in time series 

   Ταμβακίδης, Παναγιώτης; Ισουφάι, Κλάιντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
   Machine learning is a significant part of human technology as it offers a wide range of applications daily, from internet search to talking robots. Time series forecasting is one of many applications that ...
  • On-line οδηγός χρήσης του Joomla για την δημιουργία ιστοτόπων 

   Παπαδόπουλος, Παντελής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από οδηγούς χρήσης του Joomla. Αρχικά, αναλύονται κάποια Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Joomla, WordPress κ.α.) ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στην συνέχεια ...
  • Physical systems simulation using SIMSCAPE 

   Μεντζελόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-09)
   The thesis introduces the user on how to create physical systems using SIMSCAPE and run simulations for these systems. The thesis walks the reader through the process of getting familiar with the MATLAB and Simscape ...
  • Python vs Matlab 

   Μηλιώνη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-29)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται η γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα, που αποτελεί και γλώσσα προγραμματισμού, Matlab. Η παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα ...
  • Research and development of autonomous vessel 

   Μουστής, Παναγιώτης; Σεϊνταρίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   In the present study, the construction of an autonomous - unmanned vessel is presented. Several innovative technologies have been used for its implementation, each has a great amount of advantages and potentials. First of ...
  • Web application για την ενημέρωση του χρήστη περί εκπτώσεων των συνεργαζόμενων supermarket 

   Λιούτας, Χρήστος; Λαμπαδάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μίας web εφαρμογής για την δημιουργία και διάθεση των προσφορών των supermarkets. Παρόμοιες εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί από supermarkets για τα δικά τους προϊόντα. Η ...
  • Άδειες λογισμικού και πατέντες 

   Οικονομόπουλος, Βλάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το θέμα της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι "Οι Άδειες Λογισμικού και οι Πατέντες".Θα προσπαθήσω λοιπόν παρακάτω,να εξηγήσω τι είναι το λογισμικό και ποια είδη λογισμικού υπάρχουν,τι είναι οι πατέντες και τέλος τι είναι,ποιες ...
  • Άτομα κωφά / βαρήκοα και τεχνολογία 

   Κατσικάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν εκτός από σωματικές ψυχολογικές κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες.Η βαρηκοΐα πλήττει μεγάλο αριθμό ατόμων (1 στους τρεις άνω των 60 ετών), έτσι η τεχνολογική εξέλιξη σε ...
  • Ανάλυση ιχνών μακράς μνήμης σε διαταραχές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου περιβάλλοντος συχνοτήτων MHz 

   Γαρδικιώτη, Ασπασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-06)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη θεωρία στοχαστικών διαδικασιών και στατιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη φρακταλικών χρονοσειρών μακράς μνήμης ληφθείσες από τις γεωφυσικές μελέτες. Η κίνηση Brown είναι ένα στοχαστικό ...
  • Ανάλυση και αλληλεπίδραση του 5G, Iot και cloud computing 

   Ραδίτσας, Νικόλαος; Καλούμενος, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Η παρούσα πτυχιακή είναι μια γενική αναφορά στα επιμέρους κομμάτια που προαναφέρθηκαν, δηλαδή το διαδίκτυο των πραμάτων, τα δίκτυα πέμπτης γενιάς όπως επίσης γίνεται και μια αναδρομή στις προηγούμενες γενιές και τέλος στο ...
  • Ανάλυση και προσομοίωση Σ.Α.Ε με labVIEW 

   Κονίδης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει και προσομοιώσει Αναλογικά και Ψηφιακά Σ.Α.Ε καθώς και τους ελεγκτές τριών όρων στο Labview. Η προσομοίωση (εξομοίωση) προσφέρει στov αναλυτή και σχεδιαστή συστημάτων ...
  • Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών και αναλογικών φίλτρων με εφαρμογές 

   Βασιλάκη, Γεωργία; Βε, Παρασκευή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"