Now showing items 342-361 of 374

  • Τεχνητή αίσθηση και εφαρμογές 

   Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Τεχνικές επεξεργασίας ήχου στην ηχογράφηση/ ηχοληψία 

   Γαϊτανής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει ψηφιακούς αλλά και αναλογικούς τρόπους επεξεργασίας ήχου μέσα από τεχνικές ηχογραφήσεων και ηχοληψίας, με μεθόδους βελτίωσης της πληροφορίας μέσα από λογισμικό και εφαρμογές ενός Digital ...
  • Τεχνικές μέτρησης απόστασης 

   Πετροπουλέας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-19)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον εντοπισμό και την ακολούθηση ενός συγκεκριμένου σχήματος. Οι ακολουθία γίνεται σε πραγματικό περιβάλλον καθώς δύο οχήματα αναλαμβάνουν την παραπάνω εργασία. Τα οχήματα κινούνται ...
  • Τεχνικές, μέθοδοι και κανόνες για τη βελτιστοποίηση ανάπτυξης των ιστοσελίδων 

   Δημητριάδης, Ζαχαρίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη των τεχνικών, των μεθόδων και των κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται για την βελτιστοποίηση της ανάπτυξης τόσο της δομής όσο και του περιεχομένου των ιστοσελίδων ώστε να ...
  • Τηλεμετρία και τεχνικές πολυπλεξίας 

   Κοκκώνης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
   Η πτυχιακή έγινε με σκοπό να γίνει κατανοητή η έννοια της τηλεμετρίας και των τεχνικών πολυπλεξίας που συχνά χρησιμοποιήτε σε αυτήν. Αφού εξήγησουμε στη θεωρία τη σημαίνει τηλεμετρία και πως φτάσαμε να την χρησιμοποιούμε ...
  • Τηλεξυπηρέτηση πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο για φυσικό κατάστημα 

   Γιούτσος, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την τηλεξυπηρέτηση πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο για φυσικό κατάστημα χωρίς την φυσική παρουσία υπαλλήλων. Αυτό το πεδίο έχει ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο ...
  • Το internet of things στον τομεα της υγείας 

   Λιάπη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
   Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο ρόλος του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στην υγειονομική περίθαλψη. Το IoT αποτελεί μία τεχνολογία αιχμής που έρχεται στο προσκήνιο της κοινωνίας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ...
  • Το quadcopter 

   Φιλτισάκος, Σπυρίδων; Ιωάννου, Ιεζεκιήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το τετρακόπτερο και όλα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Διαπραγματεύεται με τις τεχνολογίες των εξαρτημάτων που το καταρτίζουν, την μεθοδολογια για την κατασκευή του και τον τρόπο ...
  • Το διαδίκτυο των πραγμάτων και οι εφαρμογές του 

   Ασφή, Περσεφόνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν σκοπό την καταγραφή των οφελειών που προκύπτουν για τον άνθρωπο, από τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του διαδικτύου των πραγμάτων και των εφαρμογών του, στην καθημερινή του ζωή. Το ...
  • Το κοινωνικό φαινόμενο του εθισμού της νεολαίας στην χρήση κοινωνικών δικτύων με συσκευές All in One - Οι επιπτώσεις της και η αντιμετώπιση του φαινομένου 

   Απτόγλου, Ιωάννης; Μπετχαβά, Κωνσταντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-19)
   Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο που αναδύεται τα τελευταία χρόνια καθώς αναμφισβήτητα ζούμε στην εποχή των social media. Η χρήση του διαδικτύου από τους νέους έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Με την ανερχόμενη τάση ...
  • Τρισδιάστατη εκτύπωση 

   Καρποντίνης, Ιωάννης; Λασαλάντρα, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Αρχικά, γίνεται διερεύνηση του τρέχοντος επιπέδου τεχνολογίας, που χρησιμοποιείται σήμερα, καθώς και η ιστορική εξέλιξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης και ...
  • Υλοποίηση Firewall, Router και DNS Server σε πλατφορμα LINUX/UNIX 

   Παπάς, Λαέρτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην εργασία αυτή εξετάζονται τρία κύρια στοιχεία που απαρτίζουν το Ιντερνετ σήμερα : Δρομολογητές, DNS και fίrewall. Γίνεται υλοποίηση τους σε λειτουργικά συστήματα Lίnux και Unίx και αναλύουμε ποια είναι τα κύρια ...
  • Υλοποίηση OpenStack σε εικονικό περιβάλλον 

   Βουρόπουλος, Θεώδορος; Πυραλής, Πάρις - Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία μια υπηρεσίας η οποία θα δίνει την δυνατότητα ελέγχου υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών πόρων μέσω ενός Web Browser μέσω της εφαρμογής cloud computing OpenStack. Το ...
  • Υλοποίηση συστήματος απομακρυσμένης επιτήρησης κυψέλης μελισσών 

   Σμυρνάκης, Απόστολος; Καποδίστριας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης κυψέλης μελισσών, με μέτρηση βάρους και μετεωρολογικών συνθηκών. Η αποστολή δεδομένων γίνεται με χρήση δικτύου GSM ή WiFi.
  • Υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Packet Tracer 

   Γρηγοροπούλου, Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-16)
   Στην παρούσα Διπλωματική εργασία παρουσιάζονται διδακτικές προσεγγίσεις μέσω σχεδίων και εικόνων του προγράμματος Packet Tracer με στόχο την εισαγωγή των χρηστών – μαθητών αρχικά στις βασικές έννοιες των Δικτύων και του ...
  • Υπηρεσίες cloud computing με Office 365: Μια μελέτη περίπτωσης στο ΤΕΙ Πειραιά 

   Τσάμης, Κωνσταντίνος; Μαριέττος, Μιχάλης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06-12)
   Η χρησιμότητα του cloud computing είναι αδιαμφισβήτητη καθώς αποτελεί την ικανότητα κάλυψης αναγκών οποιουδήποτε σε πόρους, μέσω του διαδικτύου, ευέλικτα και οικονομικά. Αξιοποιώντας το, η Microsoft προσφέρει αρκετές υπηρεσίες, ...
  • Υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου στο διαδίκτυο με το WordPress και το Office365 

   Μπότσης, Αργύριος; Ξανθός, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Η διαχείριση περιεχομένου στο διαδίκτυο αποτελεί μια ενδογενής συνεργατική διαδικασία κατά την οποία μάλιστα εμπλέκονται διαφορετικοί ρόλοι και αρμοδιότητες. Σήμερα, στην εποχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από ...
  • Υποβολή και διαχείριση αιτήσεων προγράμματος Erasmus μέσω εφαρμογής android 

   Μανώλης, Δημήτριος; Ρακιτζής, Γεώργιος-Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-17)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται μια εφαρμογή Android μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να υποβάλει και να διαχειρίζεται, μέσω του Smartphone του, αιτήσεις για τα διαθέσιμα προγράμματα ERASMUS που ...
  • Υπολογιστικά συστήματα ανοχής σφαλμάτων 

   Καρφάκης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αξιόπιστων υπολογιστικών συστημάτων. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί από την αρχή της ιστορίας τους, πλήθος αξιόπιστων συστημάτων ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"